Nieuws

Prinsjesdagstukken zijn openbaar

18 september 2012

De Prinsjesdagstukken zijn openbaar. Dat wil zeggen dat u vanaf nu de Miljoenennota, de begrotingen van de verschillende departementen en de Macro-Economische Verkenningen (MEV) kunt inzien. Het is ook mogelijk om de Miljoenennota op thema te doorzoeken via de website Prinsjesdag2012. Verder is er dit jaar voor het eerst een speciale Prinsjesdag app voor tablets beschikbaar.

De app heeft als titel ‘Prinsjesdag’ en kunt u hier downloaden.
Klik hier voor de Prinsjesdagstukken en de website Prinsjesdag2012 om de Miljoenennota op thema te doorzoeken.

De VGN komt in de loop van de middag met een eerste reactie en een persbericht.

Miljoenennota
De Miljoenennota is een toelichting op de rijksbegroting. In de Miljoenennota staan de belangrijkste kabinetsplannen en keuzes samengevat en wordt duidelijk wat deze plannen kosten. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de economische en financiële situatie van Nederland. Ook de verwachte ontwikkelingen komen aan bod.

De rijksbegroting is het overzicht van de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar van alle ministeries en bestaat uit deelbegrotingen van de afzonderlijke ministeries.

Het Belastingplan is een fiscaal wetsvoorstel dat voor een belangrijk deel de wijzigingen regelt die van jaar tot jaar nodig zijn aan de inkomstenkant van de rijksbegroting. Ook krijgt de fiscale beleidsagenda deels vorm in het Belastingplan 2013. Voor 2013 bestaat het Fiscaal pakket uit vier wetsvoorstellen.

 

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen