Nieuws

Privacy in de praktijk

21 december 2017

Met ingang van 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Algemene Verordening gegevensbescherming kent een aantal dezelfde uitgangspunten en begrippen als de Wbp maar introduceert ook nieuwe verplichtingen voor u als zorgaanbieder. Tijdens deze bijeenkomst ligt het zwaartepunt op de praktische uitvoering van de Verordening.

In de bijeenkomst gaan we in op drie onderwerpen:

  • gegevensbescherming onder de nieuwe privacy wetgeving
  • het uitvoeren van een GAP-analyse
  • de Functionaris Gegevensbescherming

Elk onderwerp wordt ingeleid door een spreker met ruime ervaring bij een VGN-lidinstelling.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 1 februari 2018 van 13:30 (inloop vanaf 13:00) tot 16:00 uur bij de VGN aan de Oudlaan 4 te Utrecht. Leden kunnen zich aanmelden via onderstaand formulier. Via dit formulier krijgt u de gelegenheid om voorafgaand aan de bijeenkomst alvast uw vragen te stellen. Een week van tevoren ontvangt u een e-mail van ons met de routebeschrijving en aanvullende informatie over het programma. U mag deze uitnodiging naar andere geïnteresseerden sturen binnen uw organisatie.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Han Huizinga (06-13197186 of hhuizinga@vgn.nl). Voor vragen over deze middag kunt u terecht bij Carolyne Woei (030-2739303 of secretariaat@vgn.nl).

Het maximale aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is inmiddels bereikt.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: