Nieuws

Proeftuin Robot Rose van start

23 december 2014

Staat er over een paar jaar een robot bij cliënten thuis? Een robot die hen helpt bij de dagelijkse handelingen? Rose BV onderzoekt in een proeftuin bij Siza of en hoe mensen met een lichamelijke handicap baat kunnen hebben bij een service robot. Cliënten van Siza denken mee over de voorwaarden voor een succesvolle robot.

Innovatie in de zorg

Siza zet zich in om de zelfstandigheid van mensen met een handicap te vergroten. Technologie kan daarbij helpen, daarom participeert Siza in innovatieve projecten zoals van Rose BV. Deze ‘start up’ van de TU Eindhoven, ontwikkelt, bouwt en brengt service robots op de markt. Onlangs ontwikkelden zij Robot Rose, een robot bedoeld voor in de zorg. Iets pakken, de deur openen, het ontbijt klaarzetten, het is de bedoeling dat Robot Rose dit over een paar jaar allemaal kan doen.

Proeftuin Robot Rose

Het eerste prototype van Robot Rose staat nu in de Paswoningen in Arnhem. Cliënten van Siza onderzoeken de komende maanden de mogelijkheden van deze service robot. Wat kan Robot Rose in de toekomst betekenen voor mensen met een lichamelijke handicap? Welke functionaliteiten heeft hij nu en welke zou hij moeten hebben? Cliënten onderzoeken het samen met de ontwikkelaars van Robot Rose. Op basis van de gesprekken en functionaliteits-testen die de komende maanden zullen plaatsvinden in de Paswoningen, zal Rose BV de robot verder ontwikkelen. Waarna een volgend en meer geavanceerd prototype opnieuw aan de cliënten zal worden voorgesteld.

De proeftuin in de Paswoningen duurt één jaar en draagt bij aan de ontwikkeling van een breed inzetbare en betaalbare servicerobot. Bij Thebe Breda en ZuidZorg uit Veldhoven start Rose BV ook met een onderzoek om de inzetbaarheid in de zorg voor ouderen te testen. De verwachting is dat over vijf jaar de eerste Robot Rose in de praktijk ingezet kan worden.

Deze pagina is een onderdeel van: