Nieuws

Professionele omgeving voor zorgprofessionals

12 november 2019

VGN en Actiz hebben een ontwerp opgesteld voor een professionele zorg- en behandelomgeving in de langdurige zorg en wijkverpleging. Het ontwerp is niet een programma van eisen, het is een beschrijving van de grondbeginselen, de principes voor de werking en het ontwerp van een professionele omgeving. Met het ontwerp willen we zorgprofessionals, zorgorganisaties en softwareontwikkelaars handvatten bieden voor hun gesprek over de ICT-oplossingen die zorgprofessionals daadwerkelijk ondersteunen op de inhoud en op het proces van het leveren van zorg en ondersteuning.

online werkconferentie

Professionele omgeving

Met een professionele omgeving richten we ons op de kern van wat zorgaanbieders nu veelal gebruiken als Elektronisch Cliënt Dossier (ECD). Met professionele omgeving bedoelen we een digitale werkplek waar onder andere ruimte is om gegevens over de zorg voor de cliënt vast te leggen en waar ook ruimte is voor professionele richtlijnen en werkprotocollen van de zorgorganisatie. De professionele omgeving gaat over de inhoud van de zorg en ondersteuning, op basis van professionele richtlijnen en protocollen. 

Vijf basisprincipes

De professionele omgeving zou moeten voldoen aan vijf basisprincipes:

  1. Eenvoudig (= gebruiksvriendelijk)
  2. Slim (= met beslisondersteuning, bijvoorbeeld op basis van algoritmen)
  3. Professioneel (= ondersteunt de beroepsbeoefenaar in het methodisch werken)
  4. Open (= nationale en/of internationale standaarden)
  5. Interoperabel (= te koppelen op basis van open standaarden aan andere systemen om uitwisseling van gegevens te ondersteunen)

Handreikingen

Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp is dat de professionele omgeving een zaak is van zorgprofessionals. Met de beschrijving van de “Professionele omgeving voor Zorgprofessionals” willen wij zorgprofessionals, zorgorganisaties en softwareontwikkelaars handvatten bieden bij hun gesprek over de ICT-oplossingen die hen daadwerkelijk ondersteunen op de inhoud en op het proces van het leveren van zorg en ondersteuning. Om dat gesprek op weg te helpen hebben we het ontwerp aangevuld met drie handreikingen, een voor zorgprofessionals, een voor informatiemanagers en een voor bestuurders. Het document en de handreikingen zijn bedoeld als groeidocument, en zullen de komende tijd worden doorontwikkeld op basis van ervaringen in het gebruik ervan.

Vragen?

Voor vragen en reacties kunt u contact opnemen met: 
Han Huizinga, beleidsmedewerker VGN : hhuizinga@vgn.nl of 0613197186 

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: