Nieuws

Programma Aanpak Verspilling in de Zorg

04 september 2014

In het regeerakkoord van het huidige kabinet is het bestrijden van verspilling in de zorg genoemd als middel om de stijging van de zorgkosten te beperken. Hieruit voortvloeiend heeft VWS in mei 2013 het landelijk Meldpunt Verspilling in de zorg gelanceerd, waar in één jaar tijd bijna 20.000 meldingen zijn binnengekomen. Op basis hiervan is VWS een Programma 'Aanpak Verspilling in de Zorg' gestart.

VWS heeft in dit programma gekozen voor een aanpak waarbij de verschillende veldpartijen (zowel brancheverenigingen als vakbonden) in overleg met VWS concrete acties uitwerken en uitvoeren om de verspilling in de zorg terug te dringen en daarbij drie themaprojecten onderscheiden:

  • verspilling van genees- en hulpmiddelen;
  • verspilling in de langdurige zorg en
  • verspilling in de curatieve zorg.

 

Betrokkenheid VGN

De bij het Meldpunt ontvangen meldingen m.b.t. de langdurige zorg betroffen vooral de ouderenzorg, waardoor de voorzichtige conclusie gerechtvaardigd lijkt dat het met de verspilling in de gehandicaptenzorg erg meevalt. Niettemin participeert de VGN op verzoek van VWS in het themaproject “Aanpak verspilling langdurige zorg”. 

Meer informatie over dit programma vindt u in de bijlagen:

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: