Nieuws

Programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming

26 februari 2015

In 2014 is het Kwaliteitskader Jeugd ontwikkeld. In dit kwaliteitskader is de 'norm van de verantwoorde werktoedeling' uitgewerkt. Als vervolgstap op het ontwikkelen van het kwaliteitskader is het Programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming ontwikkeld. Het plan is gericht op het uitwerken en implementeren van het Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk. De VGN participeert actief in dit programma.

In het programma professionalisering ligt de focus op de professional, zijn beroepsontwikkeling en professionalisering.  In dit plan is opgenomen welke stappen - passend bij de afgesproken overgangsperioden - gezamenlijk gezet worden om er voor te zorgen dat alle professionals werkzaam op een hbo-functie of hoger in de jeugdhulp, ook geregistreerde professionals worden. Dit plan is daarnaast ook gericht op ontwikkelen, innoveren en transformeren. Bijvoorbeeld door het opstellen van een werkagenda professionalisering. Het plan van aanpak vindt u als bijlage bij dit artikel.

Foto van Maartje van der Rijt
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van: