Nieuws

Project 'Stem jij ook?'

22 januari 2018

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 start ProDemos speciaal voor mensen met een licht verstandelijk beperking weer het programma 'Stem jij ook? ‘Stem jij ook?’ is erop gericht om mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en moeilijk lerenden politiek bewust te maken en hen te leren gebruik te maken van hun stemrecht. Daarnaast wil het project zorginstellingen faciliteren bij het organiseren van voorlichting en workshops, waarbij mensen met een lichte verstandelijke beperking wegwijs gemaakt worden in het waarom en hoe van het stemmen. 

Verkiezingsactiviteiten voor mensen met een lichte verstandelijke beperking
Op de website www.stemjijook.nu staat begrijpelijke informatie over de verkiezingen, hulp bij het kiezen, filmpjes over het stemmen en toegang tot een online oefenmodule. Daarnaast organiseert Prodemos workshops en maken ze een speciale verkiezingskrant. 

1. Regionale workshops
Om mensen met een lichte verstandelijke beperking voor te bereiden op de gemeenteverkiezingen, begeleidt ProDemos workshops bij u op locatie onder de noemer ‘ProDemos Schuift aan: Stem jij ook?’. Wat houdt zo'n workshop in? Wat kunt u daarbij van ProDemos verwachten? En wat kunt u zelf doen? Lees meer

2. Stem jij ook?-Toolbox
U kunt zelf een workshop geven. We bieden hiervoor alle materialen aan in een gratis online Stem jij ook?-toolbox. Lees meer

3. Verkiezingskrant
Speciaal voor mensen met een lichte verstandelijke beperking brengen wij een krant uit met uitleg over de gemeenteraadsverkiezingen. Lees meer over de Verkiezingskrant.

4. Verkiezingsdebatten
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werkt ProDemos onder meer samen met de LFB, omdat we beide verkiezingsactiviteiten organiseren voor de doelgroep licht verstandelijk beperkten. De LFB is de landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking. De LFB organiseert op verschillende plaatsen in het land verkiezingsdebatten voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Lees meer

5. Bijeenkomsten mensen met een verstandelijke beperking
Om mensen met een matige verstandelijke beperking voor te bereiden op de verkiezingen is er de cursus 'Stoere Stemmer'. Lees meer

6. Filmpjes over stemmen
Voor stemgerechtigden met een licht verstandelijke #beperking heeft Prodemos heldere filmpjes gemaakt over waarom het belangrijk is om te stemmen, hoe de gemeenteraad werkt en hoe je moet stemmen. Bekijk hier de filmpjes.


Het project Stem jij wordt ondersteund door het NSGK, VSBfonds, Fonds verstandelijk gehandicapten en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: