Nieuws

Promens Care maakt gebruik van ondersteuningsregeling 'Veilig werken in de Zorg'

23 april 2015

Een doordachte inzet van trainingen voor medewerkers en een stevige borging ervan in de organisatie. Dat is de aanpak van Promens Care om agressief gedrag te voorkomen en te verminderen. De instelling voor GHZ en GGZ besteedde de 10.000 euro uit de ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ aan het structureel verbeteren van de competenties van de medewerkers.

“Promens Care heeft te maken met cliënten die verbaal en fysiek agressief gedrag vertonen. We willen dat iedere medewerker over voldoende competenties beschikt om daar op een effectieve en efficiënte wijze mee om te gaan.” Aan het woord is opleidingscoördinator Robert Schievels. Hij is samen met Arbo coördinator Brigitte de Ridder initiatiefnemer van de aanpak. “We hebben in een plan van aanpak het belang van continue aandacht voor agressiepreventie en –hantering benadrukt en dat aan het MT gepresenteerd. Zij hebben onze visie onderschreven en groen licht gegeven om de voorstellen in de praktijk te brengen.”

Eigen trainersteam
Die voorstellen behelzen vooral een gedegen inzet van trainingen om iedereen binnen Promens Care de benodigde competenties te laten ontwikkelen. Alle medewerkers hebben daarvoor een basistraining ‘Omgaan met agressie’ gevolgd bij een trainingsbureau.

Daarnaast zijn vijf medewerkers opgeleid tot interne trainer. Zij volgden een zesdaagse opleiding ‘Verbale agressiepreventie’ en een negendaagse opleiding ‘Fysieke agressiepreventie’. Robert: “Deze vijf medewerkers vormen nu het team dat intern herhalingstrainingen gaat verzorgen voor alle medewerkers. We hebben herhaling één- of tweejaarlijks verplicht gesteld voor iedereen, om er zeker van te zijn dat alle kennis en competenties worden geborgd.”

Momenteel lopen de vijf stage binnen de organisatie. Nog dit jaar starten ze met het zelfstandig verzorgen van de herhalingstrainingen. “Hiermee zijn wij in staat om zelf, zonder hulp van buitenaf, de agressiepreventie en –hanteringsvaardigheden bij onze medewerkers te onderhouden”, aldus Robert.

Tips
Robert heeft tips voor collega’s die ook aan de slag willen met de aanpak van agressie: “Stel een goed plan van aanpak op met een realistische tijdplanning. Besteed daar echt aandacht aan. Zorg vervolgens voor draagvlak binnen alle lagen van de organisatie. En als je successen boekt, vier die dan met elkaar! Zo is het ons gelukt om het onderwerp agressie duidelijk op de kaart te zetten bij Promens Care.”

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen