PvdA-kamerlid Kerstens onder indruk na werkbezoek SizaWerk

Om Kamerleden die het wetsvoorstel Participatiewet behandelen, kennis te laten maken met de gehandicaptenzorg, heeft de VGN een aantal werkbezoeken georganiseerd. Zo bracht PvdA-kamerlid John Kerstens op 14 juni een bezoek aan SizaWerk, onderdeel van Siza. Kerstens bezocht een activiteitencentrum en het Leerpark Presikhaaf, een samenwerkingsverband tussen het ROC en Siza. Hij was erg geïnteresseerd in de problematiek rondom jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook was hij onder de indruk van het werk van de professionals van SizaWerk. SizaWerk brengt zorg en bedrijfsleven bij elkaar door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden naar een passende functie. Of door hen te ondersteunen tijdens of op weg naar werk.

Sociale ondernemingen
De interesse van John Kerstens bleek uit de vele vragen die hij stelde over de inzet en de activiteiten die SIZAWerk uitvoert om mensen met beperkingen toe te leiden naar betaald werk.  Door al aan het begin van het traject  betaald werk als uitgangspunt te nemen, slaagt Siza Werk er steeds beter in om mensen toe te leiden naar (betaald) werk. De ontwikkeling van sociale ondernemingen, zoals het T-huis, waar het werkbezoek werd afgesloten, speelt hierbij een belangrijke rol. Het T-huis is een horeca-voorziening gecombineerd met een stadsboerderij, waar mensen met een arbeidshandicap de fijne kneepjes van het horecavak leren en waar mogelijk uitstromen naar een regulier horecabedrijf waar ze kunnen werken met een jobcoach.

Integrale benadering

De boodschap van de gehandicaptenzorg om te investeren in jongeren met beperkingen via de integrale benadering van de stelselwijzigingen en zo de specifieke deskundigheid te borgen die nodig is om ze te begeleiden naar werk, sprak de heer Kerstens aan. Via Twitter liet hij weten: “Erg leuk en leerzaam werkbezoek aan Siza vanochtend. Onder de indruk van alle professionals die de verbinding zoeken met onder meer onderwijs en ondernemers die stáán voor hun mensen”.  

Informatie over SizaWerk

Informatie over Siza

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Dianne van der Veen
Telefoonnummer
06-41284280