PvdA-kamerlid Öztürk op werkbezoek bij Reinaerde

“Ik ben onder de indruk van de intensieve en betrokken begeleiding”, zei PvdA-Kamerlid Selçuk Öztürk na afloop van het werkbezoek dat hij aan VGN-instelling Reinaerde bracht. Öztürk, die regionale economie en ondernemerschap in zijn portefeuille heeft, bezocht Dagcentrum 't Zand en Kinderdagcentrum Oikos. Hij nam deel aan een belevingsgerichte activiteit en sprak met cliënten, ouders en medewerkers.

Volwassenen en kinderen met een meervoudige beperking en een intensieve begeleidingsvraag volgen in de dagcentra dagelijks een afwisselend programma.

Dagcentrum ’t Zand
Tijdens de belevingsgerichte activiteit zag Öztürk als eerste de cliënten genieten van muziek. Door zelf de activiteit mee te beleven, raakte hij overtuigd van de intensiteit van de begeleiding en de professionele bejegening. Het raakte hem te zien hoe mensen met een ernstige beperking in hun waarde worden gelaten en hoe ze tot ontwikkeling en bloei komen.

Melissa
De moeder van cliënt Melissa was blij met de belangstelling van Öztürk. Zo kan de politiek met eigen ogen de begeleidingsvraag van ernstig meervoudig beperkte mensen zien. Haar dochter kan niet zo veel zelf kiezen. Ze is al blij als het lukt haar dochter te laten kiezen uit brood met kaas of met hagelslag.
Melissa woont thuis waar zij ook ondersteuning nodig heeft. Als ouder hoopt zij dat die ondersteuning met de komst van de Wmo niet zal verdwijnen. Juist door de dagbesteding en de extra ondersteuning thuis kan zij Melissa de zorg bieden die zij nodig heeft en houdt ze het vol.

Laura Tervoort, manager van ’t Zand, onderschrijft haar zorgen. Zij hoopt dat het dagcentrum niet alleen de verzorgende activiteiten maar juist ook de belevingsgerichte activiteiten kan blijven doen, zoals naar muziek luisteren en snoezelen.

Kinderdagcentrum Oikos
Kinderdagcentrum Oikos ligt midden in de wijk Overvecht in Utrecht. Öztürk werd hier rondgeleid door manager Henriëtte Toerche. Er was veel aandacht voor de kinderen met een veelal andere culturele achtergrond. De gezinnen waarin deze kinderen opgroeien, vragen vaak veel ondersteuning in de thuissituatie.

Henriëtte: “Bij Kinderdagcentrum Oikos kijken we vanuit zoveel mogelijk disciplines naar het kind, om helder te krijgen waar de kansen liggen een kind verder te ontwikkelen. Dat is heel specialistisch werk en daarom heeft Oikos een bovenregionale functie. Ouders kunnen eigenlijk niet kiezen, zij zijn afhankelijk van het dichtstbijzijnde kinderdagcentrum.”

Gevolgen overheveling
De moeder van Rayan is blij dat haar zoontje vijf dagen per week naar Oikos gaat. Zij uitte haar bezorgdheid over de overheveling van AWBZ naar Wmo, en vreest dat er meer zorg op haar schouders zal komen. Vooral allochtone ouders zullen het moeilijk vinden een beroep te doen op mantelzorg, verwacht zij. Waar de ouders vaak goed zijn geïntegreerd in de Nederlandse maatschappij, geldt dat veel minder voor bijvoorbeeld de opa’s en oma’s. Zij weten zich vaak geen raad met hun gehandicapte kleinkind met moeilijk verstaanbaar gedrag.

Door het werkbezoek heeft Selçuk Öztürk een beter beeld gekregen van mensen met een ZZP 4 en hun grote zorg- en ondersteuningsvraag. “Niet alle zorg is overdraagbaar aan mantelzorgers of vrijwilligers en professionele ondersteuning blijft beslist noodzakelijk”, zo luidde de conclusie van Öztürk.