Nieuws

Quick scan palliatieve zorg

20 februari 2014

De VGN vraagt uw medewerking bij het in kaart brengen van de ervaringen van gehandicaptenzorginstellingen met palliatieve zorg via onderstaand vragenformulier. Deze informatie zal de VGN gebruiken bij de voorbereiding van een werkconferentie over dit thema. Alvast bedankt voor uw tijd!

vrouw staat voor krijtbord met de letters FAQ erop

Palliatieve zorg behoeft aandacht in de gehandicaptenzorg. Uit de inventarisatie van de VGN naar het ouderenbeleid bij haar leden uit 2011 blijkt dat op dat moment ongeveer een derde van de instellingen beleid heeft ontwikkeld op het gebied van palliatieve zorg. Tegelijkertijd werd ook duidelijk dat er behoefte is aan meer kennisuitwisseling. Een onderzoek van het Nivel uit 2013 liet zien dat begeleiders het van belang vinden om over meer deskundigheid te beschikken.

Verbeterprogramma Palliatieve zorg

Het ZonMw verbeterprogramma palliatieve zorg biedt sinds enkele jaren zorgorganisaties ondersteuning om met bestaande kennis en inzichten en goede voorbeelden de palliatieve zorg verder te verbeteren. Binnenkort start weer een subsidieronde.  Van 3 maart tot 24 april kunnen aanvragen hiervoor worden ingediend. Voor meer informatie klik hier. Ook zal in 2015 een Nationaal Programma Palliatieve Zorg van start gaan. Om met het oog daarop de specifieke vraagstukken van de gehandicaptenzorg goed in beeld te krijgen wil de VGN een werkconferentie organiseren rond het thema palliatieve zorg. Ter voorbereiding daarop inventariseert de VGN nu de ervaringen van gehandicaptenzorginstellingen met palliatieve zorg.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: