Nieuws

Bijeenkomst over palliatieve zorg bron van kennis en inspiratie

28 oktober 2014

Negentig medewerkers van gehandicaptenzorginstellingen deden op 28 oktober veel kennis en inspiratie op tijdens de bijeenkomt ‘Palliatieve zorg beter op de kaart’, die de VGN samen met het Kennisplein en met ZonMw organiseerde. Jos Noordover (VGN) noemde in zijn openingswoord de aanleiding: er is grote betrokkenheid bij cliënten in de palliatieve fase, terwijl tegelijkertijd de deskundigheid niet altijd voldoende blijkt te zijn en er een grote behoefte aan kennisuitwisseling bestaat. Dit was deze zomer al de conclusie van een invitational voor bestuurders.

Plenair programma

De deelnemers kregen allereerst de uitslag van een onderzoek gepresenteerd, dat is verricht door Anke de Veer (Nivel). Maak beleid, expliciteer, borg dit en zorg voor goede samenwerking, was haar kernboodschap. Aan hand van een casus stond ze verder stil bij een veel voorkomend dilemma: een cliënt in zijn eigen omgeving houden of naar een hospice overbrengen? Dit vraagt om een zorgvuldig keuzeproces, om samenwerking en om beschikbaarheid van benodigde kennis. Hetzij over palliatieve zorg, hetzij over de cliënt en zijn problematiek.

Hierna werd uitgediept wat consulenten palliatieve zorg in de praktijk kunnen betekenen. Johan van Ruijven (VGN) voerde een gesprek met Els Verschuur, die de opleiding 'Zorgconsulent Palliatieve Zorg' verzorgt aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Aan het gesprek namen ook twee consulenten deel van Pluryn en Amarant. ‘Met de handen op de rug’ coachen, helpen, ondersteunen en adviseren ze collega's, zodat cliënten in comfort worden gebracht. Iedere organisatie zou minimaal twee gecertificeerde consulenten in dienst moeten hebben, was de slotsom van Verschuur.

Astrid Wijne (Esdege-Reigersdaal) lichtte vervolgens aan hand van enkele casussen een nieuwe methodiek toe voor het voeren van slecht nieuws gesprekken, die door Irene Tuffrey-Wijne is ontwikkeld. Hak complexe informatie in kleine stukjes en sluit aan bij wat iemand weet en kan begrijpen, is de kern van deze methodiek.

Inspiratiemarkt

De deelnemers kregen hierna gelegenheid om kennis te nemen van de vele goede voorbeelden die al in gehandicaptenzorginstellingen en bij het Integraal Kankercentrum  zijn ontwikkeld. Scholing, een signaleringsbox, wensenboekjes, materialen, een zorgpad stervensfase, beleidsnotities, een videofilm en mondelinge informatie, er werd heel veel uitgewisseld. Daarnaast waren er goede workshops over de PALLI-checklist die nu wordt ontwikkeld en over Kwijt, een presentatie over verliesverwerking. Dagvoorzitter Hilair Balsters (Kennisplein Gehandicaptensector) beloofde samen met Expertisecentrum Agora  al deze kennis ook voor anderen beschikbaar te stellen.   

Verbeterprogramma Palliatieve zorg

Tenslotte gaf Richard Starmans namens ZonMw aan hoe het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van deze zorg. Met gebruik van de bestaande kennis worden landelijke, regionale en lokale praktijken met elkaar verbonden en nieuwe initiatieven gestimuleerd. De komende subsidieronde (2015) biedt gehandicaptenzorginstellingen de mogelijkheid om met subsidie een goed voorbeeld te implementeren. Daartoe behoort ook het inzetten van een palliatief consulent. Meer informatie over dit programma staat op de website van ZonMw en op de aparte website met goede voorbeelden

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten