Raadpleging inventarisatie generieke normen gestart!

Op 12 juni is een raadpleging gestart voor het inventariseren van generieke normen voor het elektronisch uitwisselen van gegevens in de zorg. Denk daarbij aan identificatie, machtiging of autorisatie zorgverlener. Het is belangrijk dat het komen tot normen transparant plaatsvindt en dat de normen binnen de zorg breed gedragen zijn. De raadpleging loopt van 12 juni tot en met 17 juli 2020.

gegevens uitwisselen

De raadpleging is georganiseerd door het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (in het kort: programma Gegevensuitwisseling). Met deze raadpleging wil het programma de inhoud aanscherpen en de volgorde van aanpak inventariseren. De (geprioriteerde) inventarisatie is de basis om de NEN opdracht te geven een generieke norm in het normalisatieproces te brengen.

Drie vragen over 10 generieke functies

Het programma legt een eerste inventarisatie van tien generieke functies ter raadpleging voor, die het programma mogelijk uit wil laten werken in generieke normen.

Meer informatie vindt u op de website van het Informatie Beraad zorg.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Han Huizinga
Telefoonnummer
06-13197186
Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van