Nieuws

Rapport agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer

16 april 2021

Driekwart van de medewerkers in de sector zorg en welzijn is de afgelopen twaalf maanden minstens één keer blootgesteld aan agressie of ongewenst gedrag in het contact met cliënten. Dit varieerde van verbale of fysieke agressie tot seksuele of andere intimidatie of bedreiging.

Vuist zwart wit foto

Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van PGGM&CO en het ministerie van VWS naar agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer. Ruim 11.000 professionals, waaronder 1.721 medewerkers uit de gehandicaptenzorg, deelden hun ervaringen en behoeften. Ongeveer een derde van deze werknemers denkt dat de agressie en ongewenst gedrag jegens personeel in zorg en welzijn is toegenomen in het afgelopen jaar. Ze noemen de Covid-19-pandemie als belangrijkste oorzaak.

De gehandicaptenzorg sector

De meerderheid van de zorgmedewerkers binnen de gehandicaptenzorg heeft de afgelopen 12 maanden te maken gehad met ongewenst of agressief gedrag op het werk. Bij 88% kwam dit gedrag door cliënten, bij 32% door familie of bezoekers van cliënten en bij 22% door collega’s of leidinggevenden. Verbale agressie en fysieke agressie door cliënten komt het meeste voor. Voor de meeste medewerkers geldt dat dit een enkele keer is voorgekomen in het afgelopen jaar. Een kleinere groep maakte dit vaker mee.

Zorgmedewerkers geven aan dat ze over het algemeen tevreden zijn over de opvang in hun organisaties na een geval van agressie, vooral door collega’s en leidinggevenden. Om beter met dit probleem om te kunnen gaan zien ze in hun organisaties vooral ruimte voor training, het aanleren van vaardigheden en voorlichting.

Rapport ‘Agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer’

Deze en meer uitkomsten zijn terug te vinden in het rapport ‘Agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer’. Dit onderzoek is in opdracht van en in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gehouden onder werknemers in de sector zorg en welzijn. PGGM&CO en VWS werken hierin samen om een veel preciezer beeld te krijgen van agressie en ongewenst gedrag en welke ondersteuningsbehoefte medewerkers hierbij hebben.

Het onderzoek Agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer kent uitsplitsingen naar branches. Het deelonderzoek voor de gehandicaptenzorg is hier te vinden op de website van PGGM&CO.