Nieuws

Rapport en website over armoede bij mensen met beperking

29 april 2013

Welke gevolgen heeft armoede van mensen met een beperking voor hun deelname aan de samenleving? Dit is de centrale vraag van het verkennende onderzoek dat Vilans, Inclusie.nu en Kalliope Consult hebben uitgevoerd. Het rapport van dit onderzoek is nu verschenen. Tegelijkertijd hebben de onderzoekers de website www.meedoenmetweiniggeld.nl op het Kennisplein Gehandicaptensector gelanceerd.

Armoede is een complex probleem. Mensen met beperkingen lopen extra risico’s, risicofactoren komen bij hen vaker voor dan bij andere mensen.

“Sommige factoren hebben met de persoon zelf te maken, bijvoorbeeld het ontbreken van vaardigheden om zelfstandig een financieel huishouden te voeren. Maar ook de steeds ingewikkelder wordende samenleving speelt mee. Er wordt in die samenleving onvoldoende rekening gehouden met mensen die om wat voor reden dan ook niet mee kunnen komen in de ‘mainstream’. Een omgeving die continu verandert, nieuwe en aanvullende wetgeving invoert, heeft een stapelend effect op de inkomenspositie van mensen met beperkingen”, concludeert Martin Schuurman van Kalliope Consult, één de onderzoekers.

Meedoenmetweiniggeld
De onderzoekers hebben het initiatief genomen voor de website www.meedoenmetweiniggeld.nl. Hier vinden mensen met beperkingen en hun begeleiders handige tips en informatie over geldzaken. Van geldzaken regelen, tot het omgaan met schulden en meedoen met weinig geld.

Aanbevelingen
De onderzoekers doen het rapport 'Armoede bij mensen met beperkingen' tal van aanbevelingen. Zo pleiten zij voor meer gemeentelijk aanbod voor structurele ondersteuning van mensen met beperkingen die preventief werkt en voorkomt dat mensen in de schulden raken.

Zoals: beschikbaar stellen van toegankelijke informatie met tips en verwijzingen, bieden van training in het verwerven van competenties in het omgaan met geld en het aanbieden van inkomensbeheer en schuldhulpverlening. Ook kunnen gemeenten mensen met weinig geld maximaal laten participeren, bijvoorbeeld via een speciale pas, het verstrekken van gratis theaterkaartjes en het eenmaal per maand gratis open stellen van musea.

Een andere aanbeveling is dat specifieke zorgaanbieders zich veel meer dan nu richten op het signaleren van armoedeproblematiek en het bieden van ondersteuning aan cliënten die dat nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld door geld en inkomen een vast onderdeel te laten zijn van begeleidingsgesprekken en ondersteuningsplannen.

Mede mogelijk gemaakt door
Het Onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), het revalidatiefonds, het Fonds verstandelijk Gehandicapten en het VSB Fonds.