Nieuws

Rapportage Wmo 2015 in uitvoering: gezamenlijk de vernieuwing doorzetten

04 december 2017

In november is de rapportage ‘Wmo 2015 in uitvoering: gezamenlijk de vernieuwing doorzetten’ gepubliceerd op de website van de VNG. Deze rapportage is voortgekomen uit de gezamenlijke zoektocht van alle betrokken partijen in het veld naar hoe de vernieuwing vanuit de Wmo kan worden doorgezet.

De eerdere rapportage ‘Wmo 2015 in uitvoering: passend en onderbouwd (lokaal) beleid voor hulp bij het huishouden’ richtte zich op de vernieuwing bij de hulp bij het huishouden naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Dit rapport kijkt naar de brede vernieuwing vanuit de Wmo.

In deze gezamenlijke zoektocht hebben gemeenten, VNG, VWS en NDSD hun krachten gebundeld met brancheorganisaties ActiZ, BTN en VGN en cliëntorganisaties ANBO en Ieder(in). Drie kernthema’s werden gekozen waar vernieuwingsopgaven nader voor zijn verkend. Daarnaast zijn we gezamenlijk op zoek gegaan naar aanpakken en initiatieven die aansprekend waren en daarmee aanknopingspunten boden om op lokaal niveau de vernieuwing voort te zetten.

In deze rapportage is de opbrengst van dit proces samengebracht. Het is bedoeld als inspiratiebron voor alle partijen om vooral lokaal mee aan de slag te gaan. Het is daarmee ook een aanmoediging voor partijen om op lokaal niveau in gezamenlijkheid te vernieuwen en samen al doende te blijven leren en doorontwikkelen.

Hoewel het doorzetten van de vernieuwing van de Wmo 2015 dus vooral op lokaal niveau gestalte moet krijgen, hebben de betrokken partijen de ambitie uitgesproken om ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid een bijdrage te blijven leveren aan het realiseren van ‘de bedoeling’ van de Wmo 2015. Dit in het besef dat we in gezamenlijkheid en al doende lerend verder komen: samen staan we sterk.

Klik hier om naar de rapportage te gaan.

Maartje
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt