Nieuws

Reactie op bericht CIZ over verscherpt toezicht taakmandaat

22 januari 2014

Gisteren verscheen het bericht van het CIZ dat per 1 januari 2014 van 23 zorgaanbieders in het land de mandaatrechten zijn afgenomen. Dit vloeit voort uit het eerdere onderzoek van het CIZ naar upcoding. Van upcoding is sprake wanneer een zorgaanbieder een hogere zorgzwaarte heeft geconstateerd dan door het CIZ in het onderzoek werd vastgesteld.

De afgelopen jaren heeft een aantal aanbieders taakmandatering gekregen om indicaties te kunnen stellen. Hier zitten grote voordelen aan wat betreft snelheid en administratieve lasten. Het CIZ blijft echter eindverantwoordelijk voor de indicaties. Actiz, VGN en GGZ Nederland hebben eerder naar aanleiding van het onderzoek van het CIZ aangegeven dat ze het belangrijk vinden dat er nader onderzoek wordt gedaan, voordat er conclusies getrokken kunnen worden.
 
Het CIZ geeft bij dit vervolgonderzoek zelf aan dat niet duidelijk wat de oorzaak van de verkeerde indicatiestelling is. Wellicht zijn er andere oorzaken aan te wijzen, waaronder te weinig informatie bij zorgorganisaties. Mocht bij nader onderzoek van het CIZ naar de oorzaken duidelijk worden dat er sprake is van fraude, dan moeten er beslist maatregelen worden genomen.

Deze pagina is een onderdeel van: