Nieuws

Reactie staatssecretaris op 26 profielen langdurige zorg

22 april 2014

Staatssecretaris Van Rijn heeft gereageerd op het verzoek van Vera Bergkamp (D66) om aan de hand van 26 cliëntprofielen uit te leggen welke veranderingen deze cliënten ondervinden door de geplande decentralisaties. Het zijn profielen die de levens van kinderen  en volwassenen omschrijven en zijn aangeleverd door verschillende cliëntenorganisaties. De indieners hebben de nodige vragen en zorgen over hun toekomstige situatie.

In bijgaande brief maakt de staatssecretaris wel een aantal voorbehouden. VWS kan geen individuele gevallen beoordelen, de exacte beoordeling hangt af van gemeenten en zorgverzekeraars die straks veel beleidsvrijheid krijgen. Wel helpen de profielen de staatssecretaris om te kijken of het systeem werkt, waar men tegenaan loopt en waarin er eventueel bijgesteld moet worden.

De profielen beschrijven mensen in verschillende omstandigheden. Het gaat om:

Kinderen

  • Tot en met 18 jaar: profiel 5, 6, 8, 9, 17, 18, 26 en het blog

Volwassenen en hun woonsituatie

  • alleenstaand; profiel: 3, 4, 10, 16, 20
  • partner/gezin; profiel: 1, 2, 7, 24, 25
  • thuiswonend: profiel: 12, 19
  • alleenstaand + kinderen: profiel: 11, 21
  • instelling: profiel; 13, 14, 15,
  • woongroep: profiel: 22, 23.

Informatie over de nieuwe situatie

VWS laat ook weten dat ze huidige cliënten tijdig wil informeren over de nieuwe situatie. De start van de publiekscampagne vanuit VWS is medio 2014 voorzien, afhankelijk van de besluitvorming over de wetsvoorstellen door beide Kamers van het parlement. Het is de bedoeling de cliënt zoveel mogelijk persoonlijk te  benaderen, zo mogelijk via instanties waarmee hij al contact heeft. Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze de publieksvoorlichting ondersteund kan worden en wordt een adequate helpdesk ingericht. In die communicatie ligt de nadruk op wat er wanneer verandert en waarom.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: