Nieuws

Reactie VGN op maatregelen Prinsjesdag 2019

18 september 2019

Uit de analyse van de begrotingen 2020 van de verschillende relevante departementen, blijkt dat  voor veel vraagstukken in de gehandicaptenzorg weinig nieuws te melden is. De Prinsjesdagstukken bevatten vooral een neerslag van eerder gestart of aangekondigd beleid. De VGN vindt het daarnaast een gemiste kans dat de gehandicaptenzorg zo weinig aandacht krijgt in het beleid.

man houd koffer vast met tekst derde dinsdag in september

Het ministerie van VWS kondigt aan dat zij werken aan een contourennota gericht op de organiseerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg. Het is onduidelijk of dit ook over de gehandicaptenzorg gaat. De VGN vindt het belangrijk dat de gehandicaptenzorg hier wel een plek in krijgt.
Positief zijn onder andere de maatregelen voor een inclusieve arbeidsmarkt, de extra middelen voor jeugdzorg, de extra middelen voor acties naar aanleiding van het interdepartementaal onderzoek LVB en de mogelijkheden om te experimenteren met hulp bij het stemmen bij verkiezingen voor mensen met een beperking.

Oproep aan de minister

De zorg voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking staat onder druk. Ondanks de beloften van Minister De Jonge neemt de administratieve lastendruk per saldo toe. Op Prinsjesdag deed de VGN een oproep om actie te ondernemen. Boris van der Ham, voorzitter VGN: “Minister de Jonge moet meer doen om goede gehandicaptenzorg mogelijk te maken. Investeer in zorgpersoneel, dring daadwerkelijk administratieve lasten terug – zorgprofessionals besteden inmiddels een derde van hun werktijd aan administratieve taken - en stop de wirwar bij gemeenten.”

Naast de zorgen over de knelpunten op de arbeidsmarkt zijn er ook grote zorgen over de beschikbare budgetten. Dit geldt zowel in het sociaal domein, als in de Wlz. Volgens de zorgkantoren is er voor dit jaar een groot tekort, ondanks de eerdere verhoging van de contracteerruimte. En de tekorten in de Jeugdzorg zijn alom bekend. De VGN zal deze punten zeker inbrengen in de begrotingsbehandeling.

In de bijlage vindt u een overzicht met duiding van de relevante onderwerpen uit de begrotingen van VWS, SZW, OCW en Justitie voor de gehandicaptenzorg.

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos

Deze pagina is een onderdeel van: