Nieuws

Reactie VGN op meldactie Platform VG

18 maart 2013

Platform VG is een meldactie gestart waarmee cliënten ondervonden wijzigingen over dagbesteding en vervoer kunnen melden. De VGN heeft geconstateerd dat het artikel op de website van Platform VG tarieven vermeldt die onjuist zijn. Wij hebben Platform VG daarop geattendeerd en deze onjuistheden worden gerectificeerd.

Brievenbus hangt aan houten deur met woord feedback erop

Verschillende aanbieders hebben aangegeven bij het lezen van het artikel het gevoel te krijgen alsof ze de zwarte piet krijgen. Om die reden heeft de VGN aan Platform VG de volgende reactie gestuurd:
"Aanbieders doen hun uiterste best om eruit te komen met ouders en cliënten. Ook de VGN lobbyt namens haar leden enorm op dit onderwerp. Daarbij hebben 150 zorgaanbieders bezwaar gemaakt richting de NZa. Afgelopen week heeft de VGN de leden van de Vaste Kamercommissie van VWS wederom geïnformeerd over onze standpunten en daarbij de brief van de NZa gesteund. We moeten ervoor zorgen dat cliënten en ouders niet tegenover elkaar komen te staan maar samen optrekken.

Verplicht (bij)betalen of verplicht zelf halen en brengen kan nooit aan de orde zijn. Dat is bij wet verboden als er een indicatie en dus een aanspraak is. Uiteraard zijn uit bezuinigingsoverwegingen reorganisaties van de dagbesteding en sluitingen van dagbestedingscentra  aan de orde. Dat is ook de uitdrukkelijk genoemde efficiencyslag die de zorgaanbieders van de overheid moeten maken. Dat staat herhaaldelijk te lezen in de brief van de staatssecretaris  van 15 maart jl. en in de stukken van de tegenpartij (VWS) bij de rechtsgang over de korting op vervoer.

Het opvangen van de enorme bezuiniging op vervoer impliceert uiteraard soms noodgedwongen verplaatsing van de dagbesteding en daarmee soms de aard. Maar altijd onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het geboden alternatief passend is.  Alleen in het enkele geval dat een cliënt per se wil vasthouden aan de locatie en soort dagbesteding terwijl er een alternatief maar wel kwalitatief verantwoorde en passende dagbesteding op een efficiëntere wijze voorhanden is, kan een bijdrage worden gevraagd. Dat heeft ook de instemming van CVZ en NZa.

De VGN wenst of wil deze ontwikkeling zeker niet. Het is echter onmiskenbaar dat van overheidswege in het krachtenveld van wat kan, moet en wenselijk is,  een accentverschuiving wordt geëntameerd van clientwens naar doelmatigheid bij de verwezenlijking van de dagbesteding".

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen