Nieuws

Regelgeving en release Forensische Zorg

In bijgevoegde circulaire informeert de NZa u over wijzigingen in de regelgeving betreffende forensische zorg.

De wijzigingen betreffen drie overgangsregelingen (overgang naar DBBC-bekostiging in de forensische zorg, Invoering NHC forensische zorg en Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg); prestaties en tarieven ZZP's en extramurale parameters en de release FZ 2016.

Deze pagina is een onderdeel van: