Nieuws

Veranderingen NZa-regelgeving voor Forensische Zorg per 2014

18 september 2013

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 10 september 2013 de regelgeving vastgesteld voor Forensische Zorg. De belangrijkste veranderingen worden genoemd in dit artikel. Uitgebreide informatie vindt u op de website van de NZa.

Veranderingen in de productstructuur
De belangrijkste wijzigingen in de productstructuur betreffen het toevoegen van verdiepingsdiagnostiek (VD) als zorgtype aan de DBBC-systematiek en het uitbreiden van de DBBC-productstructuur naar 7 x 4 verblijfssoorten. Met deze laatste wijziging wordt de productstructuur van Forensische zorg in lijn gebracht met die in de GGZ.

Kostenonderzoek
In de G-GGZ en de Forensische zorg is een kostenonderzoek uitgevoerd op basis van de kostprijzen 2012. Uitkomsten voor de Forensische zorg zijn een daling van 5% voor verblijf, een stijging van 28,46% voor behandeling en een daling van 44,99% voor dagbesteding. Dit resulteert in een gewogen gemiddelde stijging van 7,6%. De vastgestelde prestaties en tarieven voor 2014 staan in de tariefbeschikking 'DBBC's en Overige producten forensische zorg'.

Regelgeving Forensische zorg
Alle regels, bepalingen en verplichtingen voor DBBC's staan voortaan in één regeling, de 'Regeling DBBC's FZ'. Inhoudelijk zijn in de Forensische zorg vanaf 1 januari 2014 afgeschaft de productgroepen met geen behandeling en die met alleen indirecte tijd.

Overige wijzigingen regelgeving FZ
Een aantal van de huidige beleidsregels zijn samengevoegd in drie nieuwe beleidsregels 'Prestaties en tarieven DBBC's FZ', beleidsregel 'Prestaties en tarieven ZZP's en extramurale parameters' en de regeling 'Declaratiebepalingen prestaties ZZP's en extramurale parameters'. Inhoudelijk zijn deze beleidsregels niet gewijzigd.

Meer informatie
meer informatie vindt u op www.nza.nl. De gedetailleerde uitwerking van DBBC's vindt u op www.dbconderhoud.nl.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: