Nieuws

Regeling NZa transparantie contracteerproces

04 januari 2008

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een Regeling gemaakt met transparantie-eisen voor het contracteerproces tussen zorgkantoor en zorgaanbieder. Het zorgkantoor moet voor de onderhandelingen bekend maken volgens welke modellen hij contracteert. Daarnaast moet het zorgkantoor de som van de in zijn zorgkantoorregio overeengekomen budgetten bekend maken. Dit moet gebeuren voorafgaand aan de indiening van de productie-afspraken (bijlage Regeling en toelichting).

Deze pagina is een onderdeel van: