Nieuws

Zorgcontractering 2007

12 oktober 2006

De komende periode krijgt u weer te maken met één of meer contracteerrondes tussen uw zorginstelling en het zorgkanto(o)r(en) voor het maken van productieafspraken voor 2007. Mogelijk is dit proces inmiddels zelfs al gestart. Evenals in vorige jaren wil de VGN u hiervoor graag faciliteren. De VGN heeft het adviesbureau Bestuur en Management Consultants (BMC) ingeschakeld om, met medewerking van een aantal leden van de Adviescommissie Financieel Economische Aangelegenheden (AFEA), na te gaan wat er in 2006 heeft gespeeld bij onze leden en om vooruit te blikken naar 2007. BMC heeft de opgedane ervaringen met betrekking tot de zorgcontractering in een notitie vastgelegd. Wij bieden u graag de VGN-notitie met de ZN-bijlage aan. Wij verwachten dat de notitie ondersteunend is voor het proces van de zorgcontractering. Wij realiseren ons echter dat er verschillen zijn tussen onze leden en daarmee aan hun behoefte om gefaciliteerd te worden voor de zorgcontractering voor 2007. Wij zouden niettemin graag uw ervaring en aanbevelingen voor deze notitie willen vernemen. Uw input kunnen wij gebruiken voor het volgende jaar. U kunt deze sturen naar mevrouw T. Donga (tdonga@vgn.org) en mevrouw C. Vermolen (cvermolen@vgn.org). Aankomend voorjaar evalueert het bureau van de VGN, gelijk voorgaande jaren, de zorgcontractering 2007. Over de resultaten daarvan wordt u geïnformeerd.

BMC heeft de opgedane ervaringen met betrekking tot de zorgcontractering 2007 in de vorm van handige tips en trucs in een notitie vastgelegd. Verder heeft BMC in de notitie een compleet stappenplan opgenomen dat u leidt door de aanbestedingsprocedure die zorgkantoren, naar verwachting, voor de extramurale zorg gaan toepassen. Daarnaast treft u als bijlage aan het contracteer- en inkoopbeleid 2007 van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) dat een gezamenlijk referentiekader voor de zorgkantoren inhoudt.

Deze pagina is een onderdeel van: