Nieuws

Regeling zorginfrastructuur naar gemeenten

21 oktober 2017

Het ministerie van VWS beëindigt per 2018 de (tijdelijke) subsidieregeling voor zorginfrastructuur. De gemeenten moeten deze regeling overnemen.

Het was bekend dat deze subsidieregeling (opvolger van de beleidsregel zorginfrastructuur van de NZa die per januari 2015 afgelopen was) per 2018 zou worden beëindigd. Het ministerie heeft dat onlangs nog eens bevestigd in een brief waarvan een afschrift naar de Tweede Kamer is gezonden (zie bijlage). Het Rijk voegt in 2018 een bedrag van 27,8 miljoen euro toe aan de uitkering voor het sociaal domein in het gemeentefonds. Dit bedrag komt uit het potje van de subsidieregeling zorginfrastructuur 2015-2017. Dit budget is niet voor bepaalde uitgaven geoormerkt. Een gemeente heeft de beleidsvrijheid om het geld in te zetten voor projecten waardoor kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Zorgorganisaties moeten voor de voortzetting van de bekostiging van de zorginfrastructuur nu afspraken maken met gemeenten. Gemeenten hebben echter geen verplichting om nog lopende initiatieven van aanbieders te blijven ondersteunen, zo blijkt uit een brief van de VNG aan de gemeenten (B&W), zie de bijlage. 

Het ministerie van VWS wil een nieuwe regeling maken voor de financiering van nieuwe projecten vanaf januari 2019, zo blijkt uit de brief van VWS in de eerder genoemde bijlage. Het is nog niet duidelijk hoe deze regeling er uit komt te zien.

Bron van dit artikel: Aedes en VNG.

We voegen de genoemde brieven als bijlagen toe.

Frits Mul (fmul@vgn.nl).

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: