Nieuws

Regionale bijeenkomsten 'Goed Werk!'

26 augustus 2022

In het najaar van 2022 organiseren Vilans, VWS en HKU in samenwerking met ambassadeurs Gehandicaptenzorg een aantal regionale bijeenkomsten over goed werknemerschap in relatie tot goed werkgeverschap in de gehandicaptenzorg. Oftewel: Goed werk!

Goed werk project

Samen praten en samen doen

Goed en prettig werken in de gehandicaptenzorg vraagt inzet van zowel werknemers als werkgevers. Maar wat is voor jou belangrijk? Als werknemer en als werkgever? En wat kan jij daarin zelf doen? Dit onderzoeken we en geven we samen vorm. Niet alleen door te praten, maar vooral door te doen! 

Rapport “Iedereen wil goed werk leveren” 

Op initiatief van VWS vonden in de afgelopen twee jaren dialoogsessies plaatsen met zo’n 70 medewerkers uit de gehandicaptenzorg. Centraal stond de vraag ‘Wat is goed werk?’. Er zijn vele ervaringen uitgewisseld over wat belangrijk is bij goed en aantrekkelijk werk in de gehandicaptenzorg. Deze ervaringen en tips op het gebied van reflectietijd, teamwerk en modern werkgeverschap vind je in het rapport “Iedereen wil goed werk leveren” (pdf). In de regionale bijeenkomsten ‘Goed Werk!’ werken we aan een praktische toepassing van deze ervaringen en tips. De deelnemers van deze bijeenkomsten bepalen met welke ervaringen en tips we aan de slag gaan. 

Het resultaat van 'Goed Werk!'

We werken tijdens dit project met elkaar aan praktische kennis en handvatten die je direct in de dagelijks routines van je werk kan gebruiken.

Praktische informatie en aanmelden

Heb jij zin om mee te doen? Bekijk dan hieronder de praktische informatie: 

  • Wat? project 'Goed Werk!'
  • Hoe? Een creatieve sessie in regio Noord, Oost, Zuid of West en een landelijke inspiratiesessie op het Congres Toekomstagenda Gehandicaptenzorg en -ondersteuning
  • Wanneer? Najaar 2022 (bekijk de exacte data via onderstaande link).
  • Voor wie? 
    • Creatieve sessies in de regio: zorgprofessionals
    • Landelijke inspiratiesessie op het congres: zorgprofessionals en management/bestuur
  • Door wie? Ambassadeurs Gehandicaptenzorg, HKU, VWS en Vilans 

Data per regio en mogelijkheid tot aanmelden vind je op het Kennisplein Gehandicaptensector.

Landelijke inspiratiesessie

Na afloop van de regionale bijeenkomsten wordt er een landelijke inspiratiesessie georganiseerd. Dit vindt plaats op 12 december tijdens het congres Toekomstagenda Gehandicaptenzorg en -ondersteuning voor mensen met een beperking. Meld je aan voor de landelijke inspiratiesessie.

 

Vragen?

Heb je vragen? Laat het dan weten aan Mieke den Besten op m.denbesten@vilans.nl

Sam van den Brink
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sam van den Brink

Deze pagina is een onderdeel van: