Nieuws

RegioSessies ‘Over de grens’

21 juli 2014

Vaak is formeel beleid van zorginstellingen heel duidelijk: ‘agressie en geweld worden niet getolereerd’. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Wat doe je bijvoorbeeld als een incident echt uit de hand is gelopen? En als de dader echt over de grens van het toelaatbare is gegaan? In september worden drie RegioSessies georganiseerd over onderwerpen als aangifte doen, het stoppen van dienstverlening en het verhalen van schade.

Een lastig en praktisch issue bij incidenten die echt over de grens gaan is de opvolging ervan. Sander Flight is sessieleider van de drie RegioSessies en monitort sinds dit jaar de implementatie van anti-agressiebeleid bij meer dan 20 (jeugd)zorginstellingen. “Dat agressie niet wordt getolereerd is in bijna elk veiligheidsbeleid te vinden, maar de invulling daarvan is vaak niet beschreven. In de praktijk blijkt dat dan ook lastig. We horen zelfs vaak dezelfde clichés terug als reden waarom er helemaal geen opvolging is gegeven aan een incident. Bijvoorbeeld dat agressie bij het ziektebeeld hoort.”

Eén van de vragen die tijdens de sessies aan bod komen zal daarop ingaan: want doe je ook aangifte als het agressieve gedrag bij het ziektebeeld hoort? Maar aan bod komen ook vragen als: welke mogelijkheden van daderopvolging zijn er zonder de zorgrelatie te versturen? En kunt je ook anoniem aangifte doen? Op die en veel meer vragen heb je na afloop van de RegioSessie duidelijke antwoorden.

Schrijf je gratis in!

Komt ook naar de RegioSessie ‘Over de grens’ op 9 september in Emmeloord, 11 september in Eindhoven of 18 september in De Bilt. De sessie is vooral interessant voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met agressie, bijvoorbeeld (jeugd)zorgmedewerkers, leidinggevenden, OR-leden, HR-medewerkers, arbocoördinatoren en teamleiders. Inschrijven kan gratis via http://www.duidelijkoveragressie.nl/bijeenkomsten/regiosessie-over-de-grens.

Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’

De regiosessies zijn een onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Initiatiefnemers zijn Abvakabo FNV, Actiz, BTN, CNV Publieke Zaak, FBZ, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen