Nieuws

Registratie als visitekaartje

01 oktober 2015

‘Zorgprofessionals die zich laten registreren, staan steviger in hun vak. Ze voelen zich écht verantwoordelijk voor hun handelwijze. Door je te laten registreren, verbind je je aan de beroepscode en het tuchtrecht. Feitelijk zeg je: ik ben zichtbaar vakbekwaam.’

Anita van de Ven, gezinsbegeleider bij Koraal Groep en geregistreerd jeugdzorgwerker, maakt zich sterk voor registratie. ‘Met een registratie laten professionals zien dat ze staan voor de kwaliteit van hun werk en dat ze in hun vak willen investeren. Registratie stimuleert om bij te blijven. Bijvoorbeeld door een vrije keuze te maken uit het opleidingsaanbod.’

In de nieuwe Jeugdwet staat dat jeugdhulpaanbieders verantwoorde hulp moeten bieden, door professionals in te zetten op werkzaamheden die aansluiten bij hun kennis en ervaring. Dit wordt ‘de norm van de verantwoorde werktoedeling’ genoemd. Het betekent onder andere dat voor een aantal werkzaamheden geregistreerde professionals moeten worden ingezet.

Vooraanmelden

De jeugdzorg was al bekend met de beroepsregistratie. Voor andere branches in de jeugdhulp zijn de eisen nieuw. Professionals in de jeugdhulp die werkzaamheden verrichten waarvoor registratie is vereist, moeten zich registeren in het BIG-register of in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Nog niet alle beroepsgroepen kunnen zich al registeren. Voor wie registratie nog niet kan, is vooraanmelding wèl mogelijk. De feitelijke registratie volgt dan later. Het is de bedoeling dat alle jeugdhulpprofessionals zich uiterlijk op 1 januari 2018 kunnen registreren.  

Leidinggevenden

Van de Ven geeft intussen aan jeugdzorgwerkers de training Beroepsethiek. ‘We behandelen bijvoorbeeld morele dilemma’s, het tuchtrecht en hoe je moet werken met landelijke richtlijnen. Deze training zorgt er voor dat de hulpverlener direct aanspreekbaar is op zijn of haar professioneel handelen.’ Na enkele trainingen kan ze een eerste balans opmaken. ‘Ik ben positief en merk dat de deelnemers steviger in hun vak staan.’

Ook de leidinggevenden bij de aanbieders zullen volgens Van de Ven de voordelen ervaren van de registratie. ‘Leiding geven aan geregistreerde hulpverleners wordt anders. De zorgprofessional zal een coachende stijl willen in plaats van een taakgerichte stijl.’

Jeugdhulpaanbieders zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om de norm toe te passen. Dit jaar is een overgangsjaar. Beroepsverenigingen, brancheorganisaties, cliëntorganisaties en gemeenten hebben dit jaar een kwaliteitskader gemaakt. Dit geeft jeugdhulpaanbieders een handvat bij de afweging wanneer registratie vereist is en wanneer niet.

professionaliseringjeugdhulp.nl

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: