Nieuws

Rekentool WMO-tarieven en huishoudelijke hulp en begeleiding

14 mei 2020

In opdracht van de VNG, VGN, Zorgthuisnl, ActiZ en GGZ Nederland heeft Berenschot een rekentool ontwikkeld voor de berekening van de tarieven voor Wmo-huishoudelijke hulp en individuele begeleiding. De rekentool helpt gemeenten en zorgaanbieders het gesprek over kosten en tarieven te voeren langs een transparante structuur, in lijn met de AMvB Reële prijs.

abonnementstariefwmo

Het doel is om op een transparante en eenvoudige wijze kostprijzen in kaart te brengen voor de Wmo voorzieningen Hulp bij het Huishouden en individuele begeleiding. De (Excel-)tool is voorzien van een uitgebreide handleiding, daarmee verwachten we dat dit instrument behulpzaam zal zijn bij de onderhandelingen over reële tarieven.

Op de site van VNG kunt u de Rekentool kostprijs Wmo: huishoudelijke hulp en individuele begeleiding vinden.

Jaarlijkse actualisatie

De rekentool houdt rekening met de toepasselijke cao’s voor de VVT, GHZ, GGZ en Sociaal werk. In verband met eventuele wijzigingen in de cao’s plus actuele informatie over pensioenpremies en sociale zekerheid zal de rekentool ieder jaar rond januari worden geactualiseerd.

Soorten data

In de tool wordt gerekend met drie soorten data:

  • Vaststaande data zoals cao-gebonden kosten;
  • Suggesties zoals opslagen sociale lasten, waarbij landelijke cijfers beschikbaar zijn als suggestie voor lokaal gebruik;
  • Open data die per definitie lokaal verzameld moeten worden.

De tool biedt de mogelijkheid om te differentiëren op basis van lokale afspraken over declarabele tijd.

Verschillende vormen van begeleiding

Door de rekentool meermaals in te vullen met verschillende schalen/periodieken kan de kostprijs voor verschillende vormen van begeleiding berekend worden. Eventueel kunnen ook andere variabelen als productiviteit variërend worden ingevuld. De rekentool maakt onderscheid tussen individuele begeleiding ‘op locatie’ en 'thuis’.

 

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: