Nieuws

Resultaten eerste Monitor bezoek gehandicaptenzorg

19 juni 2020

Organisaties in de gehandicaptenzorg zijn de maatregelen rond bezoek, logeren en op bezoek gaan, aan het verruimen. Dat blijkt uit de eerste Monitor bezoek gehandicaptenzorg. Deze geeft een beeld van de stand van zaken per 15 juni van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de Handreiking bezoek gehandicaptenzorg.

Joosje en haar zusjes

Het merendeel van de organisaties verwacht dat alle of het grootste deel van de cliënten op de genoemde data uit de routekaart bezoek ontvangen, op bezoek gaan of kunnen logeren.  

Er is een grote variatie in afspraken hoe lang en hoe vaak iemand bezoek kan ontvangen. Veelal is de duur van het bezoek beperkt tussen een half uur en twee uur. De frequentie varieert van dagelijks tot eens per twee weken.  

Gebruik plexiglas en andere hulpmiddelen

Het gebruik van hulpmiddelen bij bezoek zoals (plexi)glas of bezoek achter raam wordt door meer dan de helft van de zorgorganisaties ingezet. Een kwart van de organisaties maakt gebruik van mondkapjes wanneer de anderhalve meter niet gehouden kan worden.   

Wanneer een cliënt op bezoek kan, buiten de organisatie, is zeer verschillend. Net als het logeren bij ouders of verwanten. Hiervoor worden verschillende data genoemd of er lopen nu gesprekken om dit te organiseren.

Het doel van de Monitor

De VGN wil een beeld krijgen van hoe de sector in corona-tijd met bezoek omgaat. Wat is de stand van zaken per 15 juni? Deze datum was één van de mijlpalen uit de routekaart van VWS en de datum waarop uiterlijk voor elke cliënt in een instelling of kleinschalige woonvoorziening op een goede manier invulling is gegeven aan het ontvangen van bezoek.

  • Vindt de verruiming plaats zoals opgesteld in de routekaart en de handreiking?
  • Op welke wijze wordt er invulling aan gegeven?
  • Welke dilemma’s zijn er in de praktijk?

Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld die is uitgezet onder de leden van de VGN. In deze Monitor bezoek gehandicaptenzorg leest u de resultaten van deze eerste uitvraag. De vragenlijst zal nog een aantal keer worden rondgestuurd om te monitoren hoe de verruiming van de bezoekregeling wordt ingevuld.

Annemarie Peters VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij