Nieuws

Resultaten werkgeversenquête 2014

03 februari 2015

De werkgeversenquête 2014 geeft zicht op de ontwikkeling binnen zorginstellingen op relevante thema’s. Zo blijkt uit deze enquête dat de omvang van de flexibele schil met 4,9% is gedaald. Dit is een direct gevolg van de afbouw van het personeelsbestand door het niet verlengen van tijdelijke contracten. Daarbij geeft 52% van de instellingen aan dat zij een overschot aan personeel verwacht. De bereidheid van vaste medewerkers om vrijwillig over te stappen naar een andere werkgever is gering.

Dit is een direct gevolg van de wijze waarop instellingen zich hebben voorbereid op de invoering van de stelselwijzigingen in de zorg. Ook de stijgende vraag naar medewerkers op niveau 4 en hoger wordt hierdoor veroorzaakt. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan medewerkers op opleidingsniveau 1 tot en met 3 af.

Investering in opleidingen

Het overgrote deel van de instellingen investeert daarom planmatig in het opleiden van medewerkers. De helft van de stellingen biedt reguliere beroepsopleidingen aan om medewerkers op te scholen naar een hoger niveau. Het aandeel van opleidingen gericht op het sociale domein is met 19% lager dan verwacht. Mogelijk komt dit doordat de nieuwe competenties in het sociale domein nog onvoldoende zijn uitgekristalliseerd.

Mentale weerbaarheid onder druk

De werkdruk neemt echter toe en ook het aantal medewerkers dat geconfronteerd wordt met agressie-incidenten blijft te hoog. Er is blijvende aandacht nodig om deze Psychosociale Arborisico’s verder terug te dringen en de mentale weerbaarheid van medewerkers te versterken. Hiervoor kunnen instellingen gebruik maken van het instrumenten uit de campagne Duidelijk over Agressie en de arbocatalogus Profijt van Arbobeleid.

Met het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn volgt de VGN de arbeidsmarktontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Het onderzoeksrapport Werkgeversenquête 2014 maakt hier onderdeel van uit.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: