Nieuws

Resultaten Werkgeversenquête 2015

08 januari 2016

De werkgeversenquête weerspiegelt de arbeidsmarktdynamiek van het afgelopen jaar. Zo is het personeelsbestand in de gehandicaptenzorg in 2015 gedaald met 3.000 banen. Maar bij een aantal instellingen zijn juist meer mensen aan het werk gegaan. De verwachtingen voor 2016 geven hetzelfde beeld. Rond de 13% van de respondenten verwacht een lichte groei. Maar het totale aantal banen zal naar verwachting met 3.800 afnemen.  Opvallend is ook dat 60% van de respondenten intussen werkt met zelfsturende teams.

Deze trend is mede een gevolg van de reorganisaties van de afgelopen jaren waarbij vooral bezuinigd is op de staf en het management. Ook zijn meer dan de helft van de instellingen bezig met specialisatie en uitbreiding van hun dienstverleningsaanbod. Een direct gevolg van de huidige transformatie. Naar verwachting wordt deze ontwikkeling in 2016 voortgezet. Andere belangrijke conclusies uit dit rapport zijn: 

  • Meer dan 79% van de medewerkers heeft een vast arbeidscontract. Het aandeel flexibele contracten neemt toe. Opvallend is de stijging van het aantal uitzendkrachten tot 1,6%. Dit is veruit het hoogste percentage in de gehele zorgsector. Het aantal ZZP’ers/ freelancers is met 0,5% redelijk stabiel.
  • Het aandeel cliëntgebonden functies is in de GHZ met 83% het hoogst in de gehele sector.
  • Ongeveer 40% van de respondenten verwacht dat de bijscholing in 2015 (veel) meer zal zijn dan in voorgaande jaren. Bijna 52% verwacht dat de opleidingsinspanningen gelijk blijven. 58% van de respondenten maakt hierbij gebruik van het sectorplan zorg.
  • Ruim 77% van de respondenten vindt dat de werkdruk toeneemt. In bijna 90% wordt dit veroorzaakt door de beleidsmaatregelen van het kabinet.

Met het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn brengt de VGN de arbeidsmarktontwikkelingen in de gehandicaptenzorg in beeld. Het onderzoeksrapport Werkgeversenquête 2015 maakt hier onderdeel van uit.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: