Nieuws

Resultaten Werknemersenquête 2015

08 januari 2016

Gehandicaptenzorginstellingen hebben fors geïnvesteerd in het opleiden van hun medewerkers. Ruim 68% van de medewerkers heeft een training of cursus gevolgd. Het overgrote deel hiervan was gericht op een vakinhoudelijke training en vaardigheden. Bijna 14% van de trainingen was gericht op ander werk. Ook de bereidheid van medewerkers om zich te ontwikkelen is groot. Een belangrijke voorwaarde om de huidige transformatie binnen het sociale domein met succes af te ronden.

Wel vindt 85% van de medewerkers dat de werkdruk is toegenomen. Ruim 44% ervaart de werkdruk zelfs als veel te hoog. Dit is een zorgelijke ontwikkeling en aanvullende maatregelen zijn nodig om ziekmakende werkdruk zoveel mogelijk te voorkomen. Andere belangrijke conclusies zijn:

  • Bijna 46% van de medewerkers werkt in een zelfsturend team
  • Agressie en geweld door patiënten/cliënten en/of hun familie/vrienden blijft een aandachtspunt. Volgens 35% van de respondenten is de agressie en geweld door deze groep in de afgelopen jaren toegenomen. De resultaten laten nauwelijks verbetering zien ten opzichte van de vorige meting. Dit is opmerkelijk gezien de aandacht die in de afgelopen jaren aan dit thema is besteed. Daarnaast blijkt dat volgens de werknemers ook het beleid ten aanzien van agressie en geweld aanknopingspunten biedt voor verbetering.
  • Opvallend is dat 31% van de respondenten aangeeft dat hun functieniveau lager is dan hun opleidingsniveau.

Met het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn brengt de VGN de arbeidsmarktontwikkelingen in de gehandicaptenzorg in beeld. Het onderzoeksrapport Werknemersenquête 2015 maakt hier onderdeel van uit.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: