Rijnlands Revalidatie Centrum en Koninklijke Visio bekrachtigen samenwerking

Op dinsdag 4 februari zijn in het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC) in Leiden handtekeningen gezet onder een bijzondere samenwerking. Het RRC en Koninklijke Visio slaan de handen ineen op het gebied van wederzijdse doorverwijzing. Door de ontwikkeling van een multidisciplinair zorgaanbod en het aangaan van deze samenwerking ontstaat er een laagdrempelige, toegankelijke en zichtbare ketenzorg; efficiënt en kwalitatief beter.

Dit bekent in de praktijk dat het RRC patiënten met visuele beperkingen adviseert over hoe de behandeling in te vullen is. Koninklijke Visio begeleidt cliënten met een motorische of cognitieve beperking in de behandeling. Beide partijen maken daarbij gebruik van elkaars expertise. Medewerkers van beide organisaties, die te maken krijgen met patiënten met de genoemde beperkingen krijgen scholing in de begeleiding van deze mensen.

Elkaar aanvullen
Als het RRC bij een patiënt na onderzoek een visuele beperking vaststelt, dan volgt deze patiënt niet alleen een revalidatietraject bij het RRC. De patiënt krijgt voor het visuele gedeelte begeleiding en advies van Koninklijke Visio om zijn zelfstandigheid te vergroten. Visio leert de behandelaar van deze patiënt op een effectieve en efficiënte wijze om te gaan met een slechtziende patiënt. Visio betrekt op zijn beurt het RRC bij een slechtziende patiënt met een beperking in bewegen (motorisch) of denken (cognitief). Het RRC zal ook de behandelaar van Visio leren omgaan met een cognitief en motorisch beperkte patiënt.

Door deze nieuwe aanpak vullen de instellingen elkaars expertise aan en ervaart de patiënt completere zorg. Er zijn voldoende kansen om de samenwerking te intensiveren. Marc van Gestel, bestuurder en revalidatiearts bij het RRC, ziet in de toekomst gezamenlijke afstemming in elkaars multidisciplinaire teamoverleg en het samen begeleiden van jong volwassen patiënten bij het leren participeren in de maatschappij. Paul Verburg, directeur Revalidatie & Advies van Visio Zuidwest Nederland, ziet mogelijkheden in het begeleiden van cognitief, motorisch én visueel beperkte mensen met een arbeidsvraag.

Deze pagina is een onderdeel van