Nieuws

Ruim 13.000 cliënten maken gebruik van Wlz-overgangsrecht

20 mei 2015

Vanaf begin april 2015 was het mogelijk herindicaties voor de Wlz-indiceerbaren (‘vergeten groep’) te krijgen. Herindicaties zijn nodig als de bestaande indicatie niet meer passend is door een veranderde zorgvraag. VWS heeft begin mei cijfers gepubliceerd over het aantal cliënten dat hier gebruik van maakt.

Mensen met een extramurale AWBZ-indicatie en een Wlz-profiel konden kiezen voor het Wlz-overgangsrecht en zijn hiervoor eind 2014 actief door het CIZ benaderd. Daarnaast zijn cliënten met een Wlz-profiel benaderd via hun KDC. Tenslotte konden cliënten met een Wlz-profiel zich vóór 1 januari 2015 rechtstreeks melden via het Informatiepunt van Per Saldo en Ieder(in).

Uiteindelijk hebben ruim 13.000 cliënten feitelijk gebruikgemaakt van het overgangsrecht. Zij hebben van het CIZ een indicatie voor extramurale zorg ontvangen die geldig is tot 1 januari 2016. In bijgevoegd spreadsheet zijn per gemeente de aantallen cliënten die daadwerkelijk voor het overgangsrecht hebben gekozen opgenomen, onderverdeeld naar leeftijdsklasse en naar leveringsvorm van voorkeur per geïndiceerde AWBZ-functie.

Portretfoto van Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher