Nieuws

Samen maken wij de wijk

17 september 2021

Contact met je buren en de gemeenschap om je heen is belangrijk, maar niet vanzelfsprekend als je een ernstige meervoudige en verstandelijke beperking (EVMB) hebt. Hoe zorg je voor meer contact tussen buurtbewoners met en zonder een EVMB? Stichting Prokkel organiseert drie brainstormsessies over deze vraag.

Langdurige zorg

Meedoen voor iedereen

Om meedoen in de samenleving voor iedereen mogelijk te maken, is de gemeenschap om iemand heen enorm belangrijk. Dat is een van de redenen dat goed contact nodig is, ook tussen buren met en zonder (ernstige meervoudige en verstandelijke) beperkingen. Door dit onderlinge contact in de wijk te verbeteren, wordt ook de zichtbaarheid van mensen met een EVMB vergroot. Zo ontstaat er meer herkenning en bewustwording in de samenleving. Goed contact is dus niet alleen leuk en leerzaam voor de betrokkenen, maar ook nodig.

Maar hoe zorg je voor meer contact tussen buurtbewoners? Om met dit vraagstuk aan de slag te gaan, worden er drie brainstormsessies georganiseerd door Stichting Prokkel - een organisatie die ontmoetingen stimuleert tussen mensen met en zonder een (verstandelijke) beperking.

Extra glans in het leven

Prokkel-projectleider Marian Geling heeft al veel lokale activiteiten voorbij zien komen die zich richten op verbinding in de buurt. "We zien in de Prokkelweek wel eens een mooi initiatief voorbijkomen. Bijvoorbeeld vanuit een wens of behoefte van een buurtbewoner om samen iets te ondernemen. Hierdoor ontmoeten meer mensen met en zonder een EVMB elkaar. Dat is vaak heel waardevol, want door samen iets doen, leer je een ander kennen. Dat geeft extra glans aan het leven. Ik gun het iedereen." Echter, vertelt Marian, niet ieder initiatief slaat even goed aan: “We hebben ook gehoord over minder positieve ervaringen."

Waarom lukt het de ene keer beter dan de andere keer?

Online bijeenkomsten 'Samen maken wij de wijk'

Tijdens een serie van drie online bijeenkomsten gaan deelnemers ervaringen met elkaar delen over dit onderwerp. Op zoek naar wat wel en niet werkt. 

De bijeenkomst op donderdag 23 september is de eerste van een serie van drie bijeenkomsten. Hierin gaan deelnemers goede voorbeelden met elkaar delen, met elkaar ontdekken wat hielp om meer contact met elkaar te krijgen en ook delen wat je beter niet kunt doen. Na afloop heeft iedereen minimaal één activiteit bedacht om zelf te gaan uitproberen.

De volgende bijeenkomst is donderdag 28 oktober. Hierin worden ervaringen uitgewisseld. Wat heb je uitgeprobeerd? Wat ging goed en wat kon beter?

De derde bijeenkomst is tijdens de ProkkelMeetup van donderdag 25 november. Dan worden bevindingen gedeeld met andere belangstellenden. 

Meer informatie en aanmelden

Wil jij ook meedoen met dit project? Kijk hier voor meer informatie over het programma en het aanmelden.

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit

Deze pagina is een onderdeel van: