Nieuws

Schema BMI Gebruiksbesluit

In dit schema wordt inzichtelijk gemaakt wat de consequenties zijn voor de brandmeldinstallaties bij toename van de intensiteit van zorg.