Nieuws

Schema BMI Gebruiksbesluit

26 november 2010

In dit schema wordt inzichtelijk gemaakt wat de consequenties zijn voor de brandmeldinstallaties bij toename van de intensiteit van zorg.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur