Schirmbeck in Binnenlands Bestuur: 'Codering gemeenten moet snel onder controle'

'Gemeenten maken in transformatietijd verschillende keuzes. Maar dat hoeft niet tot gevolg te hebben dat elke gemeente met een eigen codering gaat werken. Waardoor aanbieders te maken krijgen met verschillende codes voor bijvoorbeeld ‘begeleiding’ en ‘ondersteuning’. 107.000 verschillende codes!'

Zonder met het vingertje te willen wijzen, schrijft VGN-directeur Hans Schirmbeck in een column in Binnenlands Bestuur dat het de kunst is om de diversiteit aan codes zodanig te beheersen dat de burger begrijpt wat hij krijgt, de zorgaanbieder ziet wat hij levert en de gemeente snapt waarvoor zij betaalt.

Alleen al door de codes in gewone mensentaal te benoemen, kom je op lagere aantallen uit, schrijft Schirmbeck. “Ik snap dat gemeenten voldoende ruimte moeten hebben om hun ‘couleur locale’ te geven aan geleverde diensten. Maar als je informatie verzamelt, kan dat toch best op een uniforme manier? Ik denk dat een platform met bindende kracht een goede denkrichting is. Een partij die als het ware de zin van de onzin kan onderscheiden. Waardoor zo snel mogelijk een aanvaardbaar aantal codes ontstaat.”

Hoe langer we deze ontwikkeling laten voortwoekeren, hoe moeilijker het wordt om uiteindelijk de controle te behouden, vindt Schirmbeck voorts. “Het is daarom goed dat de VNG zich heeft verbonden aan het iZA, een initiatief van zorgaanbieders, met betrokkenheid van VWS. Ik begreep dat het nog veel woorden vergt om in gezamenlijkheid tot actie over te gaan. Dat afhoudende moet eraf. De initiatieven zijn er dus wel, maar het tempo is te laag. Meer dan 100.000 codes… dat is toch aan geen cliënt uit te leggen? Laten we, nog voordat de volgende inkoopronde begint, al in de lente het zorg-onkruid wieden.”

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Johan van Ruijven
Telefoonnummer
06-21213460
Foto van Johan van Ruijven