Nieuws

SCP-rapport “Zorg beter begrepen” ondersteunt pleidooi VGN

04 december 2014

Vandaag verschijnt het rapport “Zorg beter begrepen” van het Sociaal en Cultureel Planbureau over recente ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Een belangrijke bevinding in het rapport is de stijging van de kosten van de zorg als gevolg van een toename van de vraag. Dit betreft volgens het SCP met name de vraag van mensen met een lichtere verstandelijke beperking. Volgens het rapport is dit met name toe te schrijven aan de toenemende complexiteit van de maatschappij waardoor veel mensen het niet meer zelfstandig redden in de maatschappij. De VGN herkent deze ontwikkeling en maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van de noodzakelijke ondersteuning voor deze mensen.

Met de komst van de Wmo 2015 wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van burgers, ook van burgers met een beperking. En juist deze burgers weten de weg naar de zorg moeilijk te vinden. Dit vraagt van gemeenten een zeer actieve houding om deze groep goed in beeld te krijgen en te houden. De VGN pleit ervoor dat gemeenten zeer zorgvuldig te werk gaan bij het onderzoeken van de behoefte aan ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en daar een adequaat aanbod voor inkopen.

Ook in het eerdere rapport “Terecht in de jeugdzorg” noemt het SCP dat voor de zwaarder gehandicapten dusdanige zorg aanwezig is dat hun problemen niet groter zijn dan die van licht verstandelijk beperkte jeugd. Mogelijk zijn de zwaardere beperkingen voor de samenleving zichtbaarder, waardoor er meer begrip is.

Om de problematiek van jongeren met een lichte verstandelijke beperking en hun behoefte aan zorg en ondersteuning onder de aandacht van de gemeenten te brengen, bracht de VGN (samen met andere partijen) in 2012 al de brochure 'Zag je het Maar 'uit.

 

Deze pagina is een onderdeel van: