Sectorplan zorg wordt vooral benut voor scholing

Er zijn tot nut toe 80.000 scholingstrajecten bij het Sectorplan Zorg ingediend, vaarvan een kwart is toegekend aan de gehandicaptenzorg.  Om het medewerkers zo lang mogelijk te behouden of te herplaatsen zetten zorgaanbieders vooral scholingstrajecten in.

Veel instellingen maken gebruik van eigen mobiliteitscentra om boventallige medewerkers te herplaatsen. Ook kiezen veel medewerkers voor een vaststellingsovereenkomst. Een groot deel van de ontslagaanvragen wordt dan ook ingetrokken. Daar staat tegenover dat het aantal aanvragen voor een WW-uitkering fors is gestegen. Dit komt doordat het afgelopen jaar veel tijdelijke contracten niet zijn verlengd

Ontslagaanvragen
Het aantal gedwongen ontslagen valt relatief mee. Zo is in 2014 voor 1054 medewerkers in de gehandicaptenzorg een melding voor collectief ontslag ingediend. Het aantal medewerkers waarvoor daadwerkelijk ontslag is aangevraagd, ligt met 526 aanvragen een stuk lager. Uiteindelijk heeft het UWV in 2014 264 ontslagvergunningen verleend.

Jonge zorgprofessionals
Omdat juist jonge zorgprofessionals relatief vaak beschikken over een tijdelijk contract worden zij extra  geraakt. Door de verstoring van de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand ontstaan op middellange termijn nieuwe arbeidsmarktknelpunten ontstaan. Vanaf 1 juli 2015 wordt ook de transitievergoeding uit de Wet Werk en Zekerheid van kracht voor tijdelijke medewerkers die langer dan twee jaar in dienst zijn. Instellingen dienen hier in hun personeelbeleid rekening mee houden.

Wat is het sectorplan?
Voor veel zorgorganisaties hebben de bezuinigingen en hervormingen in de zorg gevolgen voor hun organisatie en personele bezetting. De werkgevers- en werknemersorganisaties in de VVT, GHZ en GGZ hebben in 2014 de handen ineengeslagen om via het sectorplan hun leden hierbij te ondersteunen.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Aart Bertijn
Telefoonnummer
Portretfoto Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van