Nieuws

Sfeer bij het Congres (niet) roken en de zorg: enthousiast en gemotiveerd

07 december 2023

Op donderdag 30 november vond het Congres (niet) roken en de zorg plaats in Amersfoort. Meer dan 400 enthousiaste professionals vanuit diverse zorgbranches ontmoetten elkaar om te spreken over rookvrije zorg. Er was ook specifiek aandacht voor de uitdagingen in de langdurige zorg.  

zaal vol mensen van de achterkant gefografeerd, kijkend naar een podium

Samen aan de slag in interactieve sessies

Tijdens het congres gingen de deelnemers aan de slag in twintig verschillende sessies over complexe (cultuur)verandering, motiverende gespreksvoering, dilemma’s in een gedwongen kader en werken bij mensen thuis.

Rookvrij worden is geen korte actie, maar een kwestie van lange adem

In de sessies werd duidelijk dat rookvrije zorg een kwestie van een lange adem is, met uitdagingen maar ook veel voldoening als het lukt.  Het blijkt heel zinvol om elkaar op te zoeken, van elkaar te leren en met elkaar over geslaagde projecten en 'briljante mislukkingen' in gesprek te gaan.

Heel motiverend om gelijkgestemden te spreken. We streven allemaal naar een gezonde leef- en werkomgeving voor collega’s en cliënten!

Gehandicaptenzorgmedewerker die deelnam aan het congres

Speciale aandacht voor de langdurige zorg

De VGN, Actiz en de aanjagers van het programma Samen Rookvrij gingen op het congres in gesprek met de aanwezige medewerkers uit de langdurige zorg. Een van de vragen ging over de planning: ‘wanneer wordt jouw organisatie rookvrij?’. De resultaten waren positief, zoals te zien op de foto hieronder. Met de ‘blikvanger’ konden de aanwezigen vanuit de gehandicaptenzorg hun antwoorden geven.

Meer informatie over rookvrije (gehandicapten)zorg

Wil je meer informatie over de rookvrije gehandicaptenzorg, kijk dan op www.vgn.nl/rookvrij, meld je aan voor de nieuwsbrief of bekijk het stappenplan met concrete hulpmiddelen en praktijkvoorbeelden. Heb je vragen? Neem dan contact op met de Samen Rookvrij-aanjagers Suzanne en Tjerk, die de langdurige zorg ondersteunen bij de beweging naar rookvrij door maatwerk te bieden voor je organisatie.

twee mensen gefotografeerd van achteren kijkend naar zakjes met gekleurde ballen
Via een 'ballenbak' konden aanwezigen antwoord geven op de vraag: 'wanneer is jouw organisatie rookvrij?' De meeste ballen stopten zij in de jaartallen 2023, 2024 en 2025.
tekst Samen Rookvrij ouderen- en gehandicaptenzorg Actiz en VGN met in beeld logo zwart vinkje op blauwe achtergrond
Binnen samenwerkingsverband Samen Rookvrij werken de VGN en Actiz samen aan een rookvrije ouderen- en gehandicaptenzorg.
Aanjager Samen Rookvrij in gesprek met aanwezigen op het Congres (niet) roken en de zorg
Tjerk Jonker, aanjager Samen Rookvrij, in gesprek met aanwezigen op het Congres (niet) roken en de zorg