Nieuws

Sociaal domein: enkele juridische aspecten

28 mei 2015

Op 21 mei 2015 heeft Van Doorne aan juristen van leden van de VGN, verenigd in het platform VGN, een presentatie gegeven over de volgende juridische aspecten:
keukentafelgesprek
besluit en rechtsbescherming
betekenis voor de zorgaanbieder
het juridisch kader zorgverkoop

Zorgverkoop: 10 geboden en tips dossieropbouw

Bij het juridisch kader zorgverkoop  heeft VanDoorne een aantal geboden en tips bij dossieropbouw behandeld. Deze zijn vanuit de juridische blik gemaakt gemaakt voor het proces van de zorgverkoop.

Naast VanDoorne heeft Astrid Buis van Buismanagementadvies een presentatie gegeven over de zorginkoop in het sociaal domein (bijlage ppt). Zij heeft terug-en vooruitgeblikt op de zorgverkoop in sociaal domein (Wmo). Daarnaast is zij in deze presentatie ingegaan  op de huidige stand van zaken in de decentralisaties. Vervolgens komen concrete voorbeelden uit 2014, 2015 en plannen/trends aan de orde.