Nieuws

Speciaal onderwijs: dankzij nieuwe aanpak krijgen kinderen meer aandacht en ouders minder rompslop

Leestijd: 2 minuten
25 april 2022

Een nieuwe aanpak in het speciaal onderwijs leidt ertoe dat kinderen meer aandacht krijgen en ouders minder administratieve rompslop. Dat blijkt uit de aanpak die Leijpark, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ontwikkelde met de gemeente Tilburg en zorgorganisaties Amarant en Siza. Deze aanpak wordt beschreven in een reportage in het meinummer van Markant.

Speciaal onderwijs
Rowan Vromans: ‘Ik kan heel goed Engels. Do you want a cup of tea?’ Foto Stijn Rademake

Bureaucratische procedures voor extra zorg in de klas

Om voor hun kind extra zorg en ondersteuning in de klas te krijgen, moeten ouders doorgaans bij de gemeente een beschikking aanvragen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om hulp bij eten, medicijntoediening, of persoonlijke verzorging. ‘Dat waren bureaucratische en tijdrovende procedures’, zegt schoolleider Rik Aarden.

Gefragmenteerde zorg: kinderen moeten wachten

Bovendien leidde deze werkwijze tot gefragmenteerde zorg: zorgmedewerkers liepen in en uit. Aarden: ‘Een medewerker van Siza kon geen kinderen helpen die zorg kregen van Amarant, en omgekeerd. Ook boden de zorgmedewerkers per kind ondersteuning op vastgestelde tijden. Aanbodgericht, in plaats van vraaggestuurd. Met als gevolg dat een kind soms moest wachten voordat het verschoond kon worden.’

Beschikkingsvrije zorg als antwoord

Beschikkingsvrije zorg bleek hierop het antwoord te zijn:

  • De gemeente koopt voor de school zorguren in bij de zorgaanbieder
  • De school en de zorgaanbieder bepalen hoe en waar deze wordt ingezet
  • De leerkracht, de onderwijsassistent en de zorgmedewerker vormen samen een hecht team

Neem overlap tussen zorg en speciaal onderwijs op de koop toe

In de taken van de onderwijsassistent van school en de zorgmedewerker van Amarant zit overlap, erkent manager Wilma Houtepen van Amarant. ‘Over dit grijze gebied kunnen we continu strijden’, zegt ze. ‘Maar dat gaat ten koste van zorg en onderwijs. Nu we één vast team vormen, is de taakverdeling veel gemakkelijker.

Wat vinden de kinderen ervan?

En de kinderen? Jadey vindt het fijn dat er meerdere juffen voor de klas staan. ‘Dan kun je altijd een vraag stellen’, zegt ze. En Rowan, een jongen die eerder last had van woedeaanvallen en werd gepest, vertelt dat het in de klas waar hij nu in zit goed gaat: ‘Hier kan ik zijn wie ik ben. En weet je? Ik kan heel goed Engels. Do you want a cup of tea?’

Lees verder: het hele artikel over beschikkingsvrije zorg uit Markant

portretfoto van Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning

Deze pagina is een onderdeel van: