Nieuws

Staatssecretaris VWS verplicht verklaring omtrent gedrag voor medewerkers jeugdzorg

08 oktober 2012

Staatssecretaris Veldhuijzen Van Zanten (VWS) verplicht medewerkers in de jeugdzorg om over een verklaring omtrent verdrag (VOG) te beschikken. Deze verplichting is middels een wijziging in de Wet verplichte meldcode geregeld. De Nota van wijziging hierop is op 8 oktober 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd. De VOG wordt ingezet als middel tegen geweld en misbruik door professionals en maakt onderdeel uit van de brede aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

vrouw houd lachend kind vast

Met deze verplichting wordt de VOG nu zorgbreed ingevoerd. Eerder meldde de staatssecretaris dat de VOG wordt verplicht in de gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg. Deze verplichting is in de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) en de Beginselenwet AWBZ-zorg (Baz) opgenomen. Beide wetsvoorstellen zijn reeds bij de Tweede Kamer ingediend.

Ook asielzoekerscentra moeten verplicht gaan werken met een meldcode bij signalen van eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis, huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is ook geregeld in de Nota van wijziging op de Wet verplichte meldcode.


Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In het wetsvoorstel verplichte meldcode is vastgelegd dat professionals verplicht zijn om met een meldcode te gaan werken bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De verplicht meldcode geldt voor de volgende sectoren: de gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, kinderopvang en justitie.

De minimumeisen waaraan een meldcode moet voldoen, worden in een AMvB geregeld. De meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat wat een professional moet doen bij vermoedens van geweld en misbruik. Daarmee wordt de handelingsverlegenheid opgeheven waar professionals nu nog mee worstelen.


Online cursus ‘Werken met een meldcode in de thuis-, instellingen- en gehandicaptenzorg'

Medewerkers in de zorg kunnen een online cursus volgen over het werken met de meldcode.  Daarin leren zorgprofessionals meer over verschillende vormen van geweld. Ook leren ze mishandeling en verwaarlozing te herkennen, bespreekbaar te maken en te werken volgens een meldcode. De e-learning besteedt ook expliciete aandacht aan grensoverschrijdend gedrag door collega’s: wanneer is hier sprake van en wanneer kom je in actie? De VGN heeft meegewerkt aan deze zogenaamde e-learning.

Deze pagina is een onderdeel van: