Nieuws

Staatssecretaris VWS werkt met veldpartijen aan nieuwe visie langdurige zorg

29 november 2012

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS heeft op 28 november gezamenlijk overleg gevoerd met VNG, Actiz, VGN, Zorgverzekeraars Nederland, CG-Raad/Platform VG, NPCF, GGZ Nederland en BTN over de hervorming van de langdurige zorg. Deze partijen waren voor het eerst bij elkaar om over deze hervorming te praten.

De staatssecretaris heeft besloten om met deze partijen structureel bestuurlijk overleg te voeren, naast de reguliere overleggen met betrokken partijen.

Er is ook afgesproken om voor de kerst tot een gezamenlijke visie op de nieuwe langdurige zorg te komen. Van Rijn zal de visie indachtig het regeerakkoord met deze partijen zorgvuldig uitwerken en implementeren.

Van Rijn: "Een gedeelde visie vormt basis voor de samenwerking die nodig is om de ingrijpende veranderingen in de langdurige zorg met aandacht uit te voeren."

De staatssecretaris zal ook Platform GGZ, Federatie Opvang en LOC zeggenschap in de zorg uitnodigen voor deelname aan het structureel overleg.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: