Nieuws

Stand kennis medische impact coronavirus

05 juni 2020

De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen heeft op verzoek van de VGN op een rijtje gezet wat nu uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over de medische impact van het coronavirus op cliënten en medewerkers in de gehandicaptenzorg. Inzicht in de risico’s van besmetting, in de overdracht van het virus en in de ziektelast is namelijk nodig om goede stappen te kunnen zetten voor verruiming van de bezoekregeling en het hervatten van gesloten dagbesteding.

Coronavirus op blauwe achtergrond

Achtergrond 

Bestaand onderzoek en literatuur biedt nog te weinig zicht op risicofactoren rond persoonskenmerken en omgevingskenmerken. Daarom heeft de Academische werkplaats Sterker op eigen benen van het Radboudumc op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een online registratie beschikbaar gesteld. Voorlopige bevindingen hieruit worden iedere twee weken via factsheets gedeeld. Ook zal het cohortonderzoek van het GOUD consortium in de toekomst antwoord gaan bieden op vragen rond risicofactoren, specifieke comorbiditeit en het beloop van COVID-19. 

Risicofactoren rond persoonskenmerken 

Bij de algemene bevolking behoren mensen > 70 jaar tot de hoog-risicogroep om te overlijden aan Covid-19. Van de VB-populatie is dat zij in het algemeen een slechtere gezondheid hebben met meer comorbiditeit en veroudering op jongere leeftijd. Hart- en vaatziekten en een hogere prevalentie van obesitas zijn hiervoor een risicofactor, die ook verband lijkt te houden met een slechtere prognose bij Covid-19. Ook hebben mensen met een VB mogelijk een groter risico op longinfecties. En waarschijnlijk hebben zij een verhoogd risico op een ernstiger beloop van ziektes doordat ze vaak minder actief en minder fit zijn, en vaak op jongere leeftijd al kwetsbaarder zijn. Tenslotte kunnen ze ook sociaal kwetsbaar zijn wanneer ze tijdens de pandemie niet voldoende worden ondersteund, zoals gebrek aan toegankelijke gezondheidsinformatie, verlies van steun door ziekte of zelfisolatie van mantelzorgers of verminderde personeelsbezetting. 

Risicofactoren rond omgevingskenmerken 

Mensen met een VB wonen vaak in huizen waar fysieke afstand en het niveau van hygiëne, dat nodig is om overdracht met het coronavirus te voorkomen, moeilijk te handhaven zijn. Zorgverleners en begeleiders die deze huizen binnenkomen, kunnen zogenaamde ‘superverspreiders’ zijn. Superverspreiders zijn mensen die tijdens de pandemie met veel andere mensen in aanraking komen en het risico lopen op aanzienlijke blootstellingen aan het virus. Het verminderen van de kans op virale verspreiding in de gemeenschap vraagt special voorzorgsmaatregelen rond superverspreiders. 

Verschil in impact tussen specifieke groepen cliënten en medewerkers 

Op dit moment geldt behalve wat hierboven staat de huidige risicoclassificering van het RIVM. Om mensen te identificeren die kwetsbaar zijn, wat hen waarschijnlijk een hoger risico geeft voor een gecompliceerd beloop bij een COVID-19 besmetting, heeft het consortium GOUD de VB-kwetsbaarheidsindex ontwikkeld.  

Bron: Associatie van Academische Werkplaatsen 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten