Nieuws

Stand van zaken en voorbereidingen implementatie wetsvoorstel Zorg en dwang

05 december 2013

Onlangs is het wetsvoorstel Zorg en dwang aangenomen door de Tweede Kamer. Het bureau gaat er op dit moment van uit dat het wetsvoorstel per 1 januari 2015 van kracht zal worden. Het bureau is dan ook begonnen met de benodigde voorbereidingen om de leden te kunnen ondersteunen met de nodige informatie (uitleg, interpretatie en handreikingen etc.) om de wet straks te kunnen implementeren.

Onlangs is het wetsvoorstel Zorg en dwang aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel  bepaalt onder andere waar, wanneer en onder welke voorwaarden onvrijwillige zorg mag worden toegepast.  Het wetsvoorstel is ter vervanging van de huidige Wet Bopz die voor mensen met een beperking geldt. Op dit moment ligt het wetsvoorstel ter behandeling bij de Eerste Kamer.  De Eerste Kamer heeft recent besloten het wetsvoorstel Zorg en dwang in samenhang te behandelen met het wetsvoorstel verplichtte GGZ dat momenteel nog aanhangig is bij de Tweede Kamer. Het is op dit moment onduidelijk of dit consequenties zal hebben voor de beoogde invoeringsdatum van het wetsvoorstel Zorg en dwang van 1 januari 2015. Wij gaan er op dit moment nog van uit dat het wetsvoorstel per 1 januari 2015 van kracht zal worden. Het bureau is dan ook begonnen met de benodigde voorbereidingen om  de leden te kunnen ondersteunen met de nodige informatie (uitleg, interpretatie en handreikingen etc.) om de wet straks te kunnen implementeren.

In het begin van het nieuwe jaar zal een overzicht van alle verplichtingen die uit het wetsvoorstel voortvloeien beschikbaar komen. Deze verplichtingen worden toegelicht en daarbij wordt tevens aangegeven welke nader door het bureau  worden uitgewerkt of nog zullen worden uitgewerkt.  Daarnaast worden de leden doorlopend, zowel tot als na de inwerkingtreding van de wet van informatie voorzien, opdat zij de wet zo goed mogelijk kunnen implementeren in hun beleid en organisatie.

 

 

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: