Nieuws

Stand van zaken vaccinatie tegen het coronavirus in de gehandicaptenzorg

Leestijd: 3 minuten
vaccinatie

In dit artikel beschrijven we wat we op dit moment – 13 januari 2021 - weten over de vaccinatiestrategie tegen het coronavirus in de gehandicaptenzorg.

In zijn Kamerbrief stand van zaken COVID-19 van 12 januari geeft minister de Jonge een nieuw perspectief en tijdpad voor vaccinatie van zowel cliënten, als zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg.

Vanaf 18 januari wordt bij 12 verschillende instellingen met meerdere locaties gestart met het toedienen van de eerste vaccins voor deze kwetsbare groepen. Het gaat om locaties die een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten (AVG) als behandelend arts hebben (dus geen huisarts) en een medisch dossier in de instelling. In de week van 18 januari worden naar verwachting 15.000 bewoners gevaccineerd. Na deze vroegere start komen de bewoners van andere instellingen spoedig aan bod.

De minister wil het BioNTech/Pfizer vaccin inzetten voor de grotere locaties die een specialist ouderengeneeskunde of AVG als behandelend arts hebben. Dit is een wijziging ten opzichte van de eerste indelingdie begin december is gepresenteerd. De minister wil deze vaccins graag met voorrang benutten voor bewoners van instellingen voor wie de huisarts de medische verantwoordelijkheid draagt. Naar verwachting wordt daar vanaf 25 januari mee gestart in enkele instellingen / huisartsenpraktijken omdat de leveringen in het begin nog beperkt zijn.

Het eerder benutten van de leveringen van BioNTech/Pfizer vaccins voor de bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking heeft consequenties voor de wijze waarop een deel van de medewerkers in de langdurige zorg worden gevaccineerd. Het betekent dat de zorgmedewerkers van de gehandicaptenzorg vanaf februari het vaccin van AstraZeneca krijgen aangeboden.

Meer informatie over de vaccinatiestrategie?

Meer informatie over de vaccinatiestrategie is te vinden op de website van de Rijksoverheid via de volgende links:

  • Kamerbrief stand van zaken COVID-19 van 12 januari (vanaf pagina 51)
  • Vaccinatiestrategie – Update Flowchart 12 januari
  • Website Rijksoverheid, www.coronavaccinatie.nl
  • Vragen over keuze en volgorde vaccinatie op Rijksoverheid.nl
  • Advies Gezondheidsraad Moderna-vaccin en vaccinatiestrategie

De daadwerkelijke planning van vaccinatie blijft afhankelijk van onder andere goedkeuring, levering en distributie van de vaccins. En van de vaccinatiebereidheid van mensen. Het stroomschema / Flowchart kan nog wijzigen. 

Heeft u vragen aan de VGN dan kunt u die stellen via corona@vgn.nl

Deze pagina is een onderdeel van: