Nieuws

Stand van zaken Vernieuwing Arbeidsverhoudingen

04 december 2019

De VGN zet zich in voor het vernieuwen en daarmee verbeteren van arbeidsverhoudingen in de gehandicaptenzorg.

Het hierover gepresenteerde visiedocument bevat drie conclusies:

  • De beweging om met werkgever en medewerkers samen afspraken te maken op de drie thema’s (organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden) bevestigd door de resultaten van de dialoog met begeleiders van cliënten, behandelaars, staf/management en werkgevers, en onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek.
  • Deze beweging valt of staat met het scheppen van de condities door werkgevers waaronder medewerkers meer kunnen en willen participeren, het aangeven van de kaders én het geven en uitstralen van vertrouwen. En anderzijds door het nemen van verantwoordelijkheid door werknemers. 
  • De diversiteit van en binnen organisaties is groot. Er is daarom ruimte binnen kaders nodig om tegemoet te komen aan die diversiteit. De onderliggende visie is een startpunt. De visie geeft ruimte om op organisatieniveau invulling te geven. Om vervolgens van elkaar te leren en de visie in te kleuren en verder te brengen.

Thema’s

Het aantal thema’s of onderwerpen waarmee organisaties aan de slag gaan, is divers. Voorbeelden zijn 'van zelforganisatie naar persoonlijke ontwikkeling', 'je veilig voelen', 'verantwoordelijkheid nemen in de eigen ruimte', 'dialoog in kwaliteit', 'het dilemma van tijd', 'werkplezier en duurzame inzetbaarheid' en 'innovatie van alledag'. Door die diversiteit en ermee gepaard gaande complexiteit, ontwikkelt elk thema een eigen snelheid. Resultaten zijn aan die snelheid gebonden.

In mei vond een eerste bijeenkomst plaats, op vrijdag 8 november 2019 organiseerde de VGN een tweede bijeenkomst rondom dit onderwerp. Ook hier stonden vragen als hoe organiseren we ruimte voor medewerkers voor meer betrokkenheid bij de vormgeving van het werk en hoe dragen arbeidsverhoudingen en -voorwaarden hier aan bij?

Dialoog en zelforganisatie

Ons Tweede Thuis (OTT) meldde zich aan voor een pilot na de eerste bijeenkomst in mei. Petra Egbers over haar ervaringen bij OTT. Petra: “Het is een lastig thema maar we willen er echt mee aan de slag. Dat is wel een zoektocht. Want hoe ga je binnen jouw organisatie aan de slag met de dialoog, zelforganisatie en het breed aanpakken van vraagstukken over arbeidsverhoudingen? Dat gaat in verschillende fases. Wij hebben een programma gestart, Goed Werk(en), met daarin de thema’s over arbeidsverhoudingen.”

Storytelling

De VGN ondersteunt bij de zoektocht van organisaties. Mede door het ophalen en delen van verhalen. We denken vaak in structuren terwijl vaak over beleving gaat. Hoe ervaart een begeleider zijn werk en kan hij zijn werk goed uitvoeren binnen de driehoek? Door verhalen op te halen en te delen, willen we anderen inspireren en helpen om een eigen pad te kiezen.

Leernetwerken

Een andere vorm van ondersteuning vanuit de VGN is de inzet van leernetwerken. Binnen deze netwerken delen deelnemende organisaties hun ervaringen over het vernieuwen van arbeidsverhoudingen. Tijdens de bijeenkomst werd hier al een start meegemaakt. De aanwezigen spraken in groepjes over de dialoog en zelforganisatie en commitment en ruimte geven. Hoe pakken de verschillende organisaties dit op en welke methodes gebruiken zij hierbij? Door dit te delen, kwam aan het licht dat iedereen er op een bepaalde manier er mee bezig is. Zelfs soms op dezelfde manier maar zonder dit van elkaar te weten.

Er is veel behoefte om met elkaar te delen en zo weer verder te komen. De leernetwerken bieden hier een plek voor. Daarnaast is het van belang om focus te houden op het gesprek met de medewerkers. Versterk de dialoogvaardigheden. Want dan kom je samen verder. En welke arbeidsverhoudingen en -voorwaarden vinden zij belangrijk? Ga het gesprek aan, durf als organisatie keuzes te maken om rust op de werkvloer te creëren.

Meer weten?

Wil jij ook aan de slag met het vernieuwen van arbeidsverhoudingen of wil je meer over de ondersteuning vanuit de VGN weten? Neem dan contact op met Maarten Hüttner via mhuttner@vgn.nl.

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: