Nieuws

Terugblik startbijeenkomst vervolg vernieuwing arbeidsverhoudingen 10 mei 2019

17 mei 2019

Medewerkers zetten zich in voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor cliënten. Daarbij is essentieel dat de cliënt de regie behoudt. Maar ook de rol van de zorgverlener is cruciaal. Om samen met de cliënt en zijn/haar netwerk te kunnen bepalen wat er nodig is voor die zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, hebben medewerkers ruimte nodig. Dat wil zeggen: meer betrokkenheid bij de vormgeving van het werk, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden.

blauwe woorden kennisnetwerk vertrouwen dialoog regelarm innovatie

Hoe organiseren we deze ruimte voor meer betrokkenheid bij de vormgeving van het werk voor medewerkers? Hoe zorgen we ervoor dat we een aantrekkelijke sector zijn waar mensen graag willen werken? Dit bespraken we tijdens de startbijeenkomst vervolg vernieuwing arbeidsverhoudingen op 10 mei in Utrecht. Organisaties die met dit thema verder willen kwamen deze middag bijeen. Met veel energie is er met elkaar verkend wat er nodig is voor het vervolg.  

In dialoog de organisatie van het werk vormgeven 

Meer invloed van medewerkers in dialoog en zelforganisatie waren kernbegrippen in de bijeenkomst. Het gesprek in de organisatie is van belang om te bepalen hoe medewerkers de beste zorg kunnen verlenen.  

Dat het nog een zoektocht is, bleek wel uit de praktijkvoorbeelden. Marieke Verkerk, projectleider organisatieontwikkeling en innovatie en Kim de Stel, begeleider bij Ipse de Bruggen vertelden over zelforganisatie en werken vanuit de bedoeling. De conclusie; zelforganisatie is geen doel maar een manier om te organiseren. De verantwoordelijkheid ligt in de teams. Maar dat is wel een proces en vraagt om goed het gesprek hierover te voeren in de organisatie en maatwerk per organisatie en team. De aanwezigen herkenden de ontwikkeling van teams en de zoektocht naar de verhouding tussen de organisatie en de teams.  

Beweging vernieuwing van arbeidsverhoudingen in gang 

In een plenaire discussie en in aparte deelsessies is verder doorgesproken over zelforganisatie en de dialoog in de organisatie. Vertrouwen, ruimte, dialoog en eigenaarschap zijn de kernwoorden die telkens genoemd werden als voorwaarden om tot zelforganisatie te komen. Meer eigen verantwoordelijkheid bij medewerkers vraagt vertrouwen geven en nemen. 

Meer betrokkenheid van medewerkers bij het vormgeven van hun werk is de ambitie van medewerkers uit de sector. De werkgever komt meer in een rol waarin de medewerker gefaciliteerd wordt om het werk goed te doen. De beweging om daar te komen, vraagt tijd en inspanning van alle betrokkenen. 

Dit is een beweging die de VGN is gestart en wil blijven stimuleren. Reflecties en tips voor het vervolg lees je in de wordcloud in de bijlage. Samen met de organisaties kijkt de VGN hoe zij initiatieven op dit vlak kan stimuleren en aan elkaar verbinden. Door het delen van de ervaringen en het faciliteren van een leernetwerk voor haar leden deelt de VGN de ontwikkelingen. Wil je meer weten over de vernieuwing van arbeidsverhoudingen, heb je een initiatief of interesse in het leernetwerk? Neem dan contact op met Maarten Hüttner, beleidsmedewerker arbeidszaken. 

 

Maarten Huttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: